Tervetuloa sosiaalipedagogisen 

hevostoiminnan pariin!

MITÄ?

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on työskentelytapa, jota voidaan käyttää sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseen. Vaikutukset syntyvät vuorovaikutuksen, kokemuksellisuuden ja osallisuuden kautta. 


MISSÄ?

Hevostoimintaa ohjaa sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattilainen, joka on suorittanut sosiaalipedagogisen hevostoiminnan täydennyskoulutuksen. SPHT-ohjaajia -sivulta löytyy rekisteröityjen ohjaajien yhteystiedot. Ohjaajia on lähes koko maassa. 


MITEN?

Ohjaajat käyttävät sosiaalipedagogista hevostoimintaa oman pohjakoulutuksensa mukaan työssään muun muassa:

  • lastensuojelun tukitoimena
  • oppimisen tukena
  • mielenterveys- ja päihdetyössä
  • kuntouttavassa työtoiminnassa,
  • nuorten tukihenkilötoiminnassa,
  • ikäihmisten viriketoiminnassa
  • sosiaalisten taitojen sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppimisessa