Tervetuloa!

Olet tullut Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys ry:n sivustolle! Yhdistys edistää alan laatua, koulutusta, tunnettavuutta ja verkostoja - kaikki ovat tervetulleita jäseneksi! Jäsenetuina on jäsenkirjeet, suljettu keskusteluryhmä vertaistukeen ja tiedonvaihtoon, lisäkoulutukset ja rahallinen tuki siihen sekä mahdollisuus vaikuttaa alan kehittymiseen. Jäsenenä voit hakea SPHT ® OHJAAJA -nimikettä, mikäli täytät sitä koskevat kriteerit. Tule mukaan porukkaan!

Mitä on Sosiaalipedagoginen hevostoiminta?

MITÄ?

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on työskentelytapa, jota voidaan käyttää sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseen sekä sosiaaliseen kuntoutukseen. Vaikutukset syntyvät vuorovaikutuksen, kokemuksellisuuden ja osallisuuden kautta. 


MISSÄ?

Hevostoimintaa ohjaa sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattilainen, joka on suorittanut sosiaalipedagogisen hevostoiminnan täydennyskoulutuksen. SPHT-ohjaajia -sivulta löytyy rekisteröityjen ohjaajien yhteystiedot. Ohjaajia on lähes koko maassa. 


MITEN?

Ohjaajat käyttävät sosiaalipedagogista hevostoimintaa oman pohjakoulutuksensa mukaan työssään muun muassa:

  • lastensuojelun tukitoimena
  • oppimisen tukena
  • mielenterveys- ja päihdetyössä
  • kuntouttavassa työtoiminnassa
  • nuorten tukihenkilötoiminnassa
  • ikäihmisten viriketoiminnassa
  • sosiaalisten taitojen sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppimisessa