Sosiaalipedagoginen hevostoiminta SPHT®

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta SPHT® on Patentti- ja rekisterihallitukseen rekisteröity tavaramerkki, jota hallinnoi Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys ry. Markkinointinimikkeen käyttöoikeus myönnetään palvelullelle, jota tuottaa ohjaaja, jolla on voimassa oleva yhdistyksen jäsenyys ja joka täyttää koulutusta ja osaamista koskevat kriteerit. Huom! Vuoden 2021 alusta kriteereihin otetaan käyttöön laadunhallinnan ja vaikuttavuuden käsikirja, jonka täyttäminen ja päivittäminen on yksi osa nimikkeenkäyttöoikeutta. Myös aiemmin nimikkeen saaneilta toimijoilta edellytetään käsikirjan täyttämistä - tästä lisää ohjeita jäsenyys-sivuilta.

Myöntämällä rekisteröidyn tavaramerkin Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys ry pyrkii turvaamaan laadukkaan ja vaikuttavan hevostoimintapalvelun sen asiakkaille. Nimike tuo esille ne ammattihenkilöt, joilla on tehtävään vaadittava pohja- ja täydennyskoulutus sekä riittävä osaaminen.

Sivulta SPHT®-ohjaajia löydät rekisteröidyt ohjaajat. 


Miten haet nimikettä? 

Sosiaalipedagoginen hevostoimintaohjaaja (SPHT®) -nimikettä haetaan jäseneksiliittymislomakkeella. Huolehdithan, että lähetät jäsensihteerille myös tarvittavat liitteet, joiden perusteella nimikkeen myöntäminen voidaan tehdä. Hallitus ei käsittele vaillinaisia hakemuksia.


Mitkä SPHT-täydennyskoulutukset hyväksytään?

Koulutukset, jotka mahdollistavat nimikkeen myöntämisen, ovat opintopisteytettyjä, laajudeltaan vähintään 25 op JA sisältävät vähintään 10 op sosiaalipedagogiikan teoriaa JA ne järjestetään yliopistoyhteistyössä; perusteluna Patentti- ja rekisterihallituksen hakemus ja päätös nimikkeestä. Tällaisia koulutuksia ovat:

1) Ylä-Savon ammattiopisto/Itä-Suomen yliopisto: Sosiaalipedagoginen hevostoiminta -täydennyskoulutus 25 op

2) Etelä-Pohjanmaan opisto: Sosiaalipedagogisen hevostoiminta täydennyskoulutus 25 op (ennen syksyä 2018) ja Sosiaalipedagoginen hevstoiminta täydennyskoulutus 30 op (syksystä 2018)

3) Ypäjän hevosopisto/Hämeen ammattikorkeakoulu (syksyyn 2019 asti Turun yliopisto): Sosiaalipedagoginen hevostoiminta -täydennyskoulutus 25 op 

4) Kainuun ammattiopisto: Sosiaalipedagoginen hevostoiminta täydennyskoulutus 25 op

Koulutukset esitellään tarkemmin täällä.