Sosiaalipedagoginen hevostoiminta SPHT®

- Social-Educational Horse Activity

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta SPHT® on Patentti- ja rekisterihallitukseen rekisteröity tavaramerkki, jota hallinnoi Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys ry. Markkinointinimikkeen käyttöoikeus myönnetään palvelulle, jota tuottaa ohjaaja, jolla on voimassa oleva yhdistyksen jäsenyys ja joka täyttää koulutusta ja osaamista koskevat kriteerit, jotka löytyvät täältä. Nimikettä haetaan jäsensivuilla olevan lomakkeen kautta.


Huom! Vuoden 2021 alusta kriteereihin on otettu käyttöön laadunhallinnan ja vaikuttavuuden käsikirja, jonka täyttäminen ja päivittäminen on yksi osa nimikkeenkäyttöoikeutta. 


Myöntämällä rekisteröidyn tavaramerkin Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys ry pyrkii turvaamaan laadukkaan ja vaikuttavan hevostoimintapalvelun sen asiakkaille. Nimike tuo esille ne ammattihenkilöt, joilla on tehtävään vaadittava pohja- ja täydennyskoulutus sekä riittävä osaaminen.

Sosiaalipedagogista hevostoimintaa työotteena toteutetaan eriasteisilla tuentasoilla, erilaisten palveluiden piirissä ja eri ammattilaisten ohjaamina. Sosiaalipedagogisen hevostoimintaa hyödyntävät palvelut on jaettu kolmeen palveluluokkaan tavoitteiden, asiakaskohderyhmän ja ohjaajan ammatin mukaisesti. Pelkkä ohjaajan pohjakoulutus tai ammatti ei yksinään ratkaise palveluluokkaa, vaan myös palvelun kohderyhmä ja tavoitteet

Sivulta SPHT®-palvelua tuottavia ohjaajia- löydät rekisteröidyt ohjaajat. Miten haet nimikettä?

Voit hakea palvelullesi SPHT®-tavaramerkkiä jäseneksi liittymisesi jälkeen jäsensivuilta.  Nimikehakemuksia käsitellään kahdesti vuodessa ja hakemukset on palautettava keväällä 28.5. 2023 mennessä  ja syksyllä 22.10. 2023 mennessä.
 

Mitkä SPHT-täydennyskoulutukset hyväksytään?

Koulutukset, jotka mahdollistavat nimikkeen myöntämisen, ovat opintopisteytettyjä, laajudeltaan vähintään 25 op JA sisältävät vähintään 10 op sosiaalipedagogiikan teoriaa JA ne järjestetään yliopistoyhteistyössä. Tällaisia koulutuksia ovat:


1) Etelä-Pohjanmaan opisto: Sosiaalipedagogisen hevostoiminta täydennyskoulutus 25 op (ennen syksyä 2018) ja Sosiaalipedagoginen hevstoiminta täydennyskoulutus 30 op (syksystä 2018).

2) Ypäjän hevosopisto/Hämeen ammattikorkeakoulu (syksyyn 2019 asti Turun yliopisto): Sosiaalipedagoginen hevostoiminta -täydennyskoulutus 25 op.

3) Kainuun ammattiopisto: Sosiaalipedagoginen hevostoiminta täydennyskoulutus 25 op.

Koulutukset esitellään tarkemmin täällä.