Mitä on sosiaali-pedagoginen hevos-toiminta?

Hevosen avulla voidaan harjoitella taitoja, jotka siirtyvät arkielämään.

Sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemista hevosen avulla


Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin sekä osallisuuden tukemiseen tähtäävää toimintaa. Toiminnan lähtökohtana on ihmisen ja hevosen vuorovaikutus sekä talliyhteisö, jossa toiminta tapahtuu.


Toiminnan peruselementit nousevat sosiaalipedagogian teoriasta: yhteisöllisyys, elämyksellisyys, toiminnallisuus ja dialogisuus (aito kohtaaminen). Sosiaalipedagoginen hevostoiminta perustuu yksilön omaan kokemukseen ja sen kautta oppimiseen ja asioiden oivaltamiseen.


Hevosen kanssa toteutetaan yhteisöllistä, kokonaisvaltaista ja osallistavaa toimintaa. Hevosen avulla pyritään näyttämään niiden asioiden tärkeys, joista oma hyvinvointi syntyy, kuten esimerkiksi puhtaus, terveellinen ravinto, säännölliset ruoka-ajat, sopiva liikunta ja riittävä lepo. 

  • Yhteisöllisyys: vuorovaikutus, osallisuus.
  • Elämyksellisyys: kokemukset ja niiden jakaminen, osia seikkailu- ja elämyspedagogiikasta.
  • Toiminnallisuus: yhteistoiminta, osallistuminen, vastuunkanto.