Esimerkkejä

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta sosiaalisen kasvun tukena virkistys- ja harrastustoiminnassa “SPHT harraste”

 • Sosiaalipedagogisella otteella toteutettu harrastustoiminta, esimerkiksi lasten ja nuorten kerhot ja ratsastus- tai ajotunnit.
 • Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten harrastustoiminta.
 • Yksilöllisten tavoitteiden pääpaino on hevostaidoissa.
 • Maksajana usein asiakas itse tai palvelun mahdollistaa esimerkiksi sosiaalitoimen myöntämä harrastetuki.
 • Ohjaajan koulutus on esimerkiksi ratsastuksenopettaja tai nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja.
 • Ohjaaja on käynyt SPHT-täydennyskoulutuksen ja hänellä on vähintään kahden vuoden työkokemus omalta alaltaan sekä hyvät hevostaidot, jotka osoitetaan dokumentein.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta opetuksessa, kasvatuksessa ja hyvinvoinnin edistämisessä “SPHT kasvatus ja hyvinvointi”

 • hevosia ja talliympäristöä hyödynnetään opetuksessa, kasvatuksessa tai hyvinvoinnin tukemisessa.
 • Pedagogiset yksilölliset tavoitteet korostuvat.
 • Työ voi perustua opetus- tai varhaiskasvatussuunnitelmaan ja se tukee suunnitelmiin kirjattujen tavoitteiden toteutumista.
 • Ohjaajan koulutus on esimerkiksi opettaja, lastentarhaopettaja, yhteisöpedagogi, lastenohjaaja, sairaanhoitaja tai lähihoitaja.
 • Ohjaaja on käynyt SPHT-täydennyskoulutuksen ja hänellä on vähintään kahden vuoden työkokemus omalta alaltaan sekä hyvät hevostaidot, jotka osoitetaan dokumentein.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta kuntoutuksessa ja sosiaalipalveluissa SPHT kuntoutus”

 • Yksilö- tai pienryhmätoimintaa, jossa on yksilölliset, kuntouttavat tavoitteet.
 • työ perustuu kuntoutussuunnitelmaan.
 • Tavoitteet ovat muuta kuin hevostaidollisia.
 • Raportointia, arviointia ja yhteisiä neuvotteluja tehdään yhdessä muiden asiakkaan hoitotahojen kanssa.
 • Ohjaaja on sosiaali- tai terveysalan ammattihenkilö, jolla on lain mukainen pätevyys tuottaa kuntoutuspalvelua, esimerkiksi sosionomi, toiminta- tai fysioterapeutti, psykoterapeutti, psykologi.
 • Maksajana on esimerkiksi sosiaalitoimi tai sairaanhoitopiiri.
 • Ohjaaja on käynyt SPHT-täydennyskoulutuksen, hänellä on vähintään kahden vuoden työkokemus omalta alaltaan sekä hyvät hevostaidot, jotka osoitetaan dokumentein.

Hevosella on oma roolinsa toiminnassa:

 • suurikokoinen ja kunnioitusta herättävä
 • herättää mielikuvia ja tunteita
 • sosiaalinen lauma- ja pakoeläin
 • antaa ja ottaa vastaan hoivaa ja kosketusta
 • tukee vuorovaikutuksen helpottamista
 • reagointi ihmisen kehonkieleen vahvistaa tarkkaavaisuutta