Esimerkkejä

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta sosiaalisen kasvun tukena virkistys- ja harrastustoiminnassa “SPHT harraste”

 • sosiaalipedagogisella otteella toteutettu harrastustoiminta, esimerkiksi lasten ja nuorten kerhot ja ratsastus- tai ajotunnit
 • erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten harrastustoiminta
 • yksilöllisten tavoitteiden pääpaino on hevostaidoissa
 • maksajana usein asiakas itse tai palvelun mahdollistaa esimerkiksi sosiaalitoimen myöntämä harrastetuki
 • ohjaajan koulutus on esimerkiksi ratsastuksenopettaja tai nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja
 • ohjaaja on käynyt SPHT-täydennyskoulutuksen ja hänellä on vähintään kahden vuoden työkokemus omalta alaltaan sekä hyvät hevostaidot, jotka osoitetaan dokumentein

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta opetuksessa, kasvatuksessa ja hyvinvoinnin edistämisessä “SPHT kasvatus ja hyvinvointi”

 • hevosia ja talliympäristöä hyödynnetään opetuksessa, kasvatuksessa tai hyvinvoinnin tukemisessa.
 • pedagogiset yksilölliset tavoitteet korostuvat
 • työ voi perustua opetus- tai varhaiskasvatussuunnitelmaan ja se tukee suunnitelmiin kirjattujen tavoitteiden toteutumista
 • ohjaajan koulutus on esimerkiksi opettaja, lastentarhaopettaja, yhteisöpedagogi, lastenohjaaja, sairaanhoitaja tai lähihoitaja.
 • ohjaaja on käynyt SPHT-täydennyskoulutuksen ja hänellä on vähintään kahden vuoden työkokemus omalta alaltaan sekä hyvät hevostaidot, jotka osoitetaan dokumentein

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta kuntoutuksessa ja sosiaalipalveluissa SPHT kuntoutus”

 • yksilö- tai pienryhmätoimintaa, jossa on yksilölliset, kuntouttavat tavoitteet
 • työ perustuu kuntoutussuunnitelmaan.
 • tavoitteet ovat muuta kuin hevostaidollisia
 • raportointia, arviointia ja yhteisiä neuvotteluja tehdään yhdessä muiden asiakkaan hoitotahojen kanssa
 • ohjaaja on sosiaali- tai terveysalan ammattihenkilö, jolla on lain mukainen pätevyys tuottaa kuntoutuspalvelua
 • maksajana on esimerkiksi sosiaalitoimi tai sairaanhoitopiiri
 • ohjaaja on käynyt lisäksi SPHT-täydennyskoulutuksen, hänellä on vähintään kahden vuoden työkokemus omalta alaltaan sekä hyvät hevostaidot, jotka osoitetaan dokumentein

Hevosella on oma roolinsa toiminnassa:

 • suurikokoinen ja kunnioitusta herättävä
 • herättää mielikuvia ja tunteita
 • sosiaalinen lauma- ja pakoeläin
 • antaa ja ottaa vastaan hoivaa ja kosketusta
 • tukee vuorovaikutuksen helpottamista
 • reagointi ihmisen kehonkieleen vahvistaa tarkkaavaisuutta