Esimerkkejä

Kuntouttavaa toimintaa lasten ja nuorten parissa

 • erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten interventiot
 • harrastustoiminta sosiaalisena kuntoutuksena
 • lasten ja nuorten tukihenkilötoiminta
 • oppilashuolto
 • yksilö- ja pienryhmätoimintana

Ikääntyvien virkistystoimintaa ja toimintakyvyn ylläpitämistä

 • tallivierailut
 • hevosten vierailut esim. palvelutaloilla
 • hevonen ja sen varusteet herättävät muistoja ja keskustelua
 • muistisairaiden aktivointi

Kuntouttavaa työtoimintaa ja kotouttamista

 • talliyhteisö tarjoaa erinomaisen paikan onnistumiseen ja arjen hallintaan
 • tallin rutiinit, selkeät tehtävät ja paikka johon lähteä
 • hevonen toimii erinomaisena siltana eri kulttuurien välillä
 • yhteinen kieli, sanaston oppiminen

Hevosella on oma roolinsa toiminnassa:

 • suurikokoinen ja kunnioitusta herättävä
 • herättää mielikuvia ja tunteita
 • sosiaalinen lauma- ja pakoeläin
 • toimii suorassa vuorovaikutuksessa
 • opettaa rajat: kuinka lähelle voi tulla ja miten lähestytään, mihin saa koskea ja milloin
 • hyväksyy ihmisen sellaisena kuin hän on
 • antaa ja ottaa vastaan hoivaa ja kosketusta