Koulutustuki yhdistyksen jäsenille

Koulutustuki Sosiaalipedagogisen Hevostoiminnan ohjaajille

Sosiaalipedagoginen Hevostoimintayhdistys ry. on päättänyt myöntää aktiivisille SPHT-ohjaajille tukea lisäkouluttautumiseen.

Ohjaaja voi anoa tukea koulutuspäiviin, alan kirjallisuuden hankintaan ym. ammattitaitoa ylläpitävään tai kehittävään (maksulliseen) toimintaan.  

Koulutustukihakemuksia otetaan vastaan 31.10.2022 asti. Tuki haetaan jälkikäteen kuitteja vastaan. Hyväksytty tuki maksetaan vuoden 2022 loppuun mennessä.

Koulutustukea anotaan jäsensivuilla olevalla lomakkeella. Hakemuksessa tulee antaa selvitys koulutustuen käyttökohteesta ja perustelut siitä, miten tuki edistää oman toiminnan kehittämistä.

Tukea on varattu jaettavaksi vuodelle 2022 yhteensä 2000 e. Tuensaajat hyväksyy yhdistyksen hallitus.