Koulutus

Tällä sivulla kerrotaan sosiaalipedagogisen hevostoiminnan täydennyskoulutuksista, jotka yhdistys on hyväksynyt SPHT-ohjaajanimikkeen kriteerit täyttäviksi täydennyskoulutuksiksi. Koulutukset ovat vaihtoehtoisia.  Huomaathan, että täydennyskoulutuksen käytyäsi voit hakea SPHT-ohjaajanimikettä yhdistykseltä - oppilaitokset eivät sitä myönnä. Nimikkeen voimassa olevat kriteerit voit tarkistaa täältä


Sosiaalipedagoginen hevostoiminta syrjäytymisen ehkäisyssä ja sosiaalisessa kuntoutuksessa – ammatillinen täydennyskoulutus (25 op) 

- Itä- Suomen yliopiston koulutus -


Koulutus järjestetään seuraavan kerran näillä näkymin 2020 Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducaten ja Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys ry:n yhteistyönä. Tarkemmat haku-ym. tiedot löytyvät www.aducate.fi -> koulutuskalenteri

Koulutuksen sisältö:

  • Sosiaalipedagogian teoria
  • Sosiaalipedagoginen ajattelu ja ammatillisuus
  • Sosiaalipedagoginen hevostoiminta erityisratsastuksen muotona
  • Sosiaalinen kuntoutus ja hevostoiminta
  • Asiakastyön ja toiminnan sovelluksia
  • Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan sovellutuksia

Kenelle?
Työelämässä toimivat sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammatilliset (opettajat, terveydenhoitajat, sosiaalityöntekijät, nuorisotyöntekijät), ratsastusterapeutit, ratsastuksenopettajat ja -ohjaajat.

Kesto, laajuus ja rakenne

Koulutus kestää n. vuoden riippuen siitä milloin se pääsee alkamaan. Laajuus 25 op

Koulutus koostuu 12 lähiopetuspäivästä, verkko-opiskelusta, itsenäisesti työstettävistä etätehtävistä, harjoituksista sekä kehittämistehtävän toteuttamisesta. Lähiopetuksen tukena käytetään moodle-oppimisympäristöä. Koulutukseen sisältyy lisäksi opintokäyntejä.

Hinta, osallistujamäärä
veroton 1850 €, alv 24%, kokonaishinta 2294 €. Hinta sisältää opetuksen ja opetusmateriaalin sekä tehtävien ohjauksen. Kurssipäivien matkoista, majoituksesta ja ruokailusta opiskelija vastaa itse. Koulutukseen otetaan 21 opiskelijaa.

Yhteystiedot
Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate, 
suunnittelija Seija Okulov (toimivapaalla 31.12.2019 saakka)
seijaokulov@gmail.com
Etelä-Pohjanmaan opistolla

SOSIAALIPEDAGOGISEN HEVOSTOIMINNAN KOULUTUS (30 op)

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan koulutus on suunnattu täydennyskoulutukseksi sosiaali-, terveys- ja nuorisoalan ammattilaisille, ratsastusterapeuteille, ratsastuksen opettajille ja -ohjaajille sekä hevosavusteista hyvinvointipalvelua tuottavalle tai sitä suunnittelevalle yrittäjälle. Koulutettavilta edellytetään kokemusta hevosten kanssa työskentelystä. Koulutuksen suorittaneet pystyvät itsenäisesti suunnittelemaan ja toteuttamaan kuntouttavaa sosiaalipedagogista hevostoimintaa. Koulutuksen tavoitteena on osallistujan oman palvelutoiminnan tuotteistaminen. 

Koulutus sisältää seitsemän lähiopetusjaksoa (7 x 14 tuntia) viikonloppuisin ja verkko-opetusta sekä oppimistehtäviä.Lähiopetusjaksot perjantaisin klo 16.30-21.00 ja lauantaisin klo 8.30-16.00

Koulutukseen sisältyy Sosiaalipedagogiikan perusopintojen opintoja 10 op Itä- Suomen Yliopiston avoimen yliopiston kautta. Kurssin kokonaislaajuus vastaa 30 opintopistettä.

Koulutuksen järjestävät yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan Opisto, Ilon Kopse ja Toiskan talli. Osa koulutuksesta järjestetään Toiskan tallilla. Opettajana toimii pitkän kokemuksen alalta omaava, sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja Teea Ekola Ilon Kopseesta.

Lisätietoja http://epopisto.fi/ ja teea.ekola@ilonkopse.fi