Koulutus

Tällä sivulla kerrotaan sosiaalipedagogisen hevostoiminnan täydennyskoulutuksista, jotka yhdistys on hyväksynyt SPHT®-tavaramerkin kriteerit täyttäviksi täydennyskoulutuksiksi. Koulutukset ovat vaihtoehtoisia.  Huomaathan, että ollessasi jäsen ja täydennyskoulutuksen käytyäsi voit hakea SPHT®-markkinointinimikettä yhdistykseltä - oppilaitokset eivät sitä myönnä. Nimikkeen voimassa olevat kriteerit voit tarkistaa täältä

Ypäjän hevosopisto,

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta, 25 op

Ypäjän Hevosopistolla yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa. Seuraava koulutus alkaa 27.1.2022.

Ilmottautumiset ja koulutuksesta tarkemmin: https://www.hevosopisto.fi/sosiaalipedagoginen-hevostoiminta/

Lisätietoa: Leena Kalalahti, leena.kalalahti@hevosopisto.fi, p.040 4566 203,   

Tia Isokorpi,  tia.isokorpi@hamk.fi, p. 040 5300 398, Hämeen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu


Etelä-Pohjanmaan opisto,

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan koulutus, 30 op

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan koulutus on suunnattu täydennyskoulutukseksi sosiaali-, terveys- ja nuorisoalan ammattilaisille, ratsastusterapeuteille, ratsastuksen opettajille ja -ohjaajille sekä hevosavusteista hyvinvointipalvelua tuottavalle tai sitä suunnittelevalle yrittäjälle. Koulutettavilta edellytetään kokemusta hevosten kanssa työskentelystä. Koulutuksen suorittaneet pystyvät itsenäisesti suunnittelemaan ja toteuttamaan kuntouttavaa sosiaalipedagogista hevostoimintaa. Koulutuksen tavoitteena on osallistujan oman palvelutoiminnan tuotteistaminen. 

Koulutus sisältää seitsemän lähiopetusjaksoa (7 x 14 tuntia) viikonloppuisin ja verkko-opetusta sekä oppimistehtäviä. Koulutus alkaa 14.1.2022

Koulutukseen sisältyy Sosiaalipedagogiikan perusopintojen opintoja 10 op Itä- Suomen Yliopiston avoimen yliopiston kautta. Kurssin kokonaislaajuus vastaa 30 opintopistettä.

Koulutuksen järjestävät yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan Opisto, Ilon Kopse ja Toiskan talli. Osa koulutuksesta järjestetään Toiskan tallilla. Opettajana toimii pitkän kokemuksen alalta omaava, sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja Teea Ekola Ilon Kopseesta.

Lisätietoja: http://epopisto.fi/ , Teea Ekola, teea.ekola@ilonkopse.fi
Kainuun ammattiopisto, 

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta täydennyskoulutus, 25op

Koulutus alkoi helmikuulla 2021 ja päättyi syksyllä 2021. Koulutukseen sisältyi Sosiaalipedagogiikan opintoja 10 op Itä-Suomen Yliopiston avoimen yliopiston kautta. Seuraava koulutus on alkamassa alkuvuonna 2023, haku tulee olemaan syksyllä 2022.

Lisätietoja : Heidi Kotilainen p. 044 7101141 tai heidi.kotilainen@kao.fi 
Itä- Suomen yliopisto täydennyskoulutus 

Yliopisto toteuttaa tällä hetkellä koulutukseen mahdollisesti kuuluvan sosiaalipedagogiikan osuuden, avoimen yliopiston tarjoamana. 

Lisätietoja: https://www.uef.fi/fi/taydennyskoulutus