Koulutus

Tällä sivulla kerrotaan sosiaalipedagogisen hevostoiminnan täydennyskoulutuksista, jotka yhdistys on hyväksynyt SPHT-ohjaajanimikkeen kriteerit täyttäviksi täydennyskoulutuksiksi. Koulutukset ovat vaihtoehtoisia.  Huomaathan, että täydennyskoulutuksen käytyäsi voit hakea SPHT-ohjaajanimikettä yhdistykseltä - oppilaitokset eivät sitä myönnä. Nimikkeen voimassa olevat kriteerit voit tarkistaa täältäSosiaalipedagoginen hevostoiminta syrjäytymisen ehkäisyssä ja sosiaalisessa kuntoutuksessa – ammatillinen täydennyskoulutus (25 op) 

- Itä- Suomen yliopiston koulutus -


Koulutus järjestetään seuraavan kerran näillä näkymin 2020 Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducaten ja Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys ry:n yhteistyönä. Tarkemmat haku-ym. tiedot löytyvät www.aducate.fi -> koulutuskalenteri

Koulutuksen sisältö:

 • Sosiaalipedagogian teoria
 • Sosiaalipedagoginen ajattelu ja ammatillisuus
 • Sosiaalipedagoginen hevostoiminta erityisratsastuksen muotona
 • Sosiaalinen kuntoutus ja hevostoiminta
 • Asiakastyön ja toiminnan sovelluksia
 • Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan sovellutuksia

Kenelle?
Työelämässä toimivat sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammatilliset (opettajat, terveydenhoitajat, sosiaalityöntekijät, nuorisotyöntekijät), ratsastusterapeutit, ratsastuksenopettajat ja -ohjaajat.

Kesto, laajuus ja rakenne

Koulutus kestää n. vuoden riippuen siitä milloin se pääsee alkamaan. Laajuus 25 op

Koulutus koostuu 12 lähiopetuspäivästä, verkko-opiskelusta, itsenäisesti työstettävistä etätehtävistä, harjoituksista sekä kehittämistehtävän toteuttamisesta. Lähiopetuksen tukena käytetään moodle-oppimisympäristöä. Koulutukseen sisältyy lisäksi opintokäyntejä.

Hinta, osallistujamäärä
veroton 1850 €, alv 24%, kokonaishinta 2294 €. Hinta sisältää opetuksen ja opetusmateriaalin sekä tehtävien ohjauksen. Kurssipäivien matkoista, majoituksesta ja ruokailusta opiskelija vastaa itse. Koulutukseen otetaan 21 opiskelijaa.

Yhteystiedot
Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate, 
suunnittelija Seija Okulov (toimivapaalla 31.12.2019 saakka)
seijaokulov@gmail.com


Sosiaalipedagoginen hevostoiminta syrjäytymisen ehkäisyssä ja sosiaalisessa kuntoutuksessa 

- Turun yliopiston ja Ypäjän hevosopiston koulutus -


Täydennyskoulutus, 25 op (16 ov)

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on ensisijaisesti lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa hevosen kanssa. Siihen kuuluu kaikki tallilla tehtävät työt, esimerkiksi hevosen harjaaminen, ruokinta, taluttaminen, ratsastus ja ajaminen. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan päämääränä on auttaa sellaisia henkilöitä, jotka ovat vaarassa syrjäytyä tai jotka ovat jo syrjäytyneet normaalielämästä.


Kaiken toiminnan keskipisteenä on hevosen hyvinvointi. Sen kautta pyritään näyttämään nuorelle myös niiden asioiden tärkeys, joista oma hyvinvointi syntyy. Näitä ovat puhtaus, terveellinen ravinto, säännölliset ruoka-ajat, sopiva liikunta ja riittävä lepo. Hevosen kanssa opetellaan myös vuorovaikutustaitoja. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta perustuu lapsen tai nuoren oman toiminnan kautta saatuun kokemukseen. Tärkeässä osassa hevostoiminnassa ovat tallissa olevat muut ihmiset ja toimintaa ohjaava aikuinen.

Koulutusta ammattilaisille 
Ypäjän Hevosopisto, Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea ja Sosiaalipedagoginen Hevostoimintayhdistys ry järjestävät koulutusta joka on suunnattu sosiaali-, terveys- ja opetusalan ammattilaisille, joilla on vankka hevoskokemus. Koulutus ei 
anna varsinaista pätevyyttä, mutta se lisää valmiuksia omasta ammattitoiminnasta lähtien tehdä työtä sosiaalisen tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten kanssa.

Täydennyskoulutuksen ensisijaisena kohderyhmänä ovat kasvatus-, terveys- tai sosiaalialan 
korkeakoulututkinnon suorittaneet, kuten opettajat, erityisopettajat, psykologit, sosionomit ja sosiaalityöntekijät sekä muut soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneet ammatinharjoittajat. Koulutukseen varataan myös kiintiö soveltuvan toisen asteen ammatillisen koulutuksen suorittaneille (lähihoitaja- tai nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja 
-koulutuksen tai vastaavan koulutuksen käyneille).

Koulutuksen tavoite ja toteutus

Täydennyskoulutuksen pohjana on sosiaalipedagoginen ajattelu ja hevosen käyttö sosiaalisessa kuntoutuksessa. Tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita 
sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan. Koulutus tarjoaa käytännönäheistä tietoa

ja toimintamalleja hevosen avustuksella toteutettavaan sosiaaliseen kuntoutukseen.

Koulutuksen aikana kehitetään omia työkäytäntöjä ja tarkastellaan hevosen kanssa
tehtävää työtä suhteessa sosiaalipedagogiseen lähestymistapaan. 


Koulutuksen keskeisiä sisältöalueita ovat: 

 • Sosiaalipedagogiikan teoria
 • Sosiaalipedagoginen ajattelu ja ammatillisuus
 • Sosiaalipedagoginen hevostoiminta osana kuntouttavaa hevostoimintaa
 • Sosiaalinen kuntoutus ja hevostoiminta
 • Asiakastyö ja toiminnan suunnittelu
 • Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan sovellutukset
 • Hevostoimintaharjoitukset

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, 
joihin kuuluu seitsemän kaksipäiväistä lähijaksoa (to-pe) sekä 
etäopiskelua kirjallisuuden, tehtävien ja verkko-opintojen parissa. Lähipäivät järjestetään pääsääntöisesti Ypäjän Hevosopistolla.


Ilmoittautuminen ja koulutuksen hinta

Ilmoittautuminen koulutukseen päättyy 5.8.2018

Koulutukseen järjestetään soveltuvuuskoe Ypäjällä 6.9.2018.

Koulutukseen valitaan 24 osallistujaa. 


Valintakriteereinä ovat suoritettu korkeakoulututkinto tai toisen asteen
ammatillinen tutkinto, hyvä hevososaaminen sekä vähintään vuoden 
työkokemus alalta, jossa aikoo sosiaalipedagogista hevostoimintaa 
harjoittaa.

Kurssin hinta on 2600 €/opiskelija, joka 
sisältää opetuksen ja ohjauksen sekä kurssilla jaettavan 
oppimateriaalin. Kurssimaksu ei sisällä majoitusta, ruokailuja sekä 
mahdollisesti toteutettavia opintomatkoja. Ypäjän Hevosopisto tarjoaa 
osallistujille edullisen ruokailu- ja majoituspaketin. Koulutusaika on 
27.9.2018 - 11.10.2019. Koulutus alkaa lähiopetusjaksolla 27.-28.9.2018.

Jos opiskelijaksi hyväksytty peruu vastaanottamansa opiskelupaikan ilman pätevää syytä, peritään 100 euron maksu.

Lisätietoja:

Tiina Anttila, Brahea-keskus +358 40 523 9081 tiina.anttila@utu.fiEtelä-Pohjanmaan opistolla

SOSIAALIPEDAGOGISEN HEVOSTOIMINNAN KOULUTUS (30 op)

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan koulutus on suunnattu täydennyskoulutukseksi sosiaali-, terveys- ja nuorisoalan ammattilaisille, ratsastusterapeuteille, ratsastuksen opettajille ja -ohjaajille sekä hevosavusteista hyvinvointipalvelua tuottavalle tai sitä suunnittelevalle yrittäjälle. Koulutettavilta edellytetään kokemusta hevosten kanssa työskentelystä. Koulutuksen suorittaneet pystyvät itsenäisesti suunnittelemaan ja toteuttamaan kuntouttavaa sosiaalipedagogista hevostoimintaa. Koulutuksen tavoitteena on osallistujan oman palvelutoiminnan tuotteistaminen. 

Koulutus sisältää seitsemän lähiopetusjaksoa (7 x 14 tuntia) viikonloppuisin ja verkko-opetusta sekä oppimistehtäviä.Lähiopetusjaksot perjantaisin klo 16.30-21.00 ja lauantaisin klo 8.30-16.00

Koulutukseen sisältyy Sosiaalipedagogiikan perusopintojen opintoja 10 op Itä- Suomen Yliopiston avoimen yliopiston kautta. Kurssin kokonaislaajuus vastaa 30 opintopistettä.

Koulutuksen järjestävät yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan Opisto, Ilon Kopse ja Toiskan talli. Osa koulutuksesta järjestetään Toiskan tallilla. Opettajana toimii pitkän kokemuksen alalta omaava, sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja Teea Ekola Ilon Kopseesta.

Lisätietoja http://epopisto.fi/ ja teea.ekola@ilonkopse.fi