Koulutus

Tällä sivulla kerrotaan sosiaalipedagogisen hevostoiminnan täydennyskoulutuksista, jotka yhdistys on hyväksynyt SPHT®-tavaramerkin kriteerit täyttäviksi täydennyskoulutuksiksi. Koulutukset ovat vaihtoehtoisia.  Huomaathan, että ollessasi jäsen ja täydennyskoulutuksen käytyäsi voit hakea SPHT®-markkinointinimikettä yhdistykseltä - oppilaitokset eivät sitä myönnä. Nimikkeen voimassa olevat kriteerit voit tarkistaa täältä

Ypäjän hevosopisto,

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta, 25 op

Ypäjän Hevosopistolla yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa. Käynnissä oleva koulutus alkoi 27.1/2022. Seuraavasta koulutuksesta ilmoitetaan myöhemmin. 

Ilmottautumiset ja koulutuksesta tarkemmin: https://www.hevosopisto.fi/sosiaalipedagoginen-hevostoiminta/

Lisätietoa: Leena Kalalahti, leena.kalalahti@hevosopisto.fi, p.040 4566 203,   

Tia Isokorpi,  tia.isokorpi@hamk.fi, p. 040 5300 398, Hämeen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakouluEtelä-Pohjanmaan opisto,

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan koulutus, 30 op

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan koulutus on suunnattu täydennyskoulutukseksi sosiaali-, terveys- ja nuorisoalan ammattilaisille, ratsastusterapeuteille, ratsastuksen opettajille ja -ohjaajille sekä hevosavusteista hyvinvointipalvelua tuottavalle tai sitä suunnittelevalle yrittäjälle. Koulutettavilta edellytetään kokemusta hevosten kanssa työskentelystä. Koulutuksen suorittaneet pystyvät itsenäisesti suunnittelemaan ja toteuttamaan kuntouttavaa sosiaalipedagogista hevostoimintaa. Koulutuksen tavoitteena on osallistujan oman palvelutoiminnan tuotteistaminen. 

Koulutus sisältää seitsemän lähiopetusjaksoa (7 x 14 tuntia) viikonloppuisin ja verkko-opetusta sekä oppimistehtäviä. Käynnissä oleva koulutus alkoi 8/2022. Seuraavasta koulutuksesta ilmoitetaan myöhemmin.

Koulutukseen sisältyy Sosiaalipedagogiikan perusopintojen opintoja 10 op Itä- Suomen Yliopiston avoimen yliopiston kautta. Kurssin kokonaislaajuus vastaa 30 opintopistettä.

Koulutuksen järjestävät yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan Opisto, Ilon Kopse ja Toiskan talli. Osa koulutuksesta järjestetään Toiskan tallilla. Opettajana toimii pitkän kokemuksen alalta omaava, sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja Teea Ekola Ilon Kopseesta.

Lisätietoja: http://epopisto.fi/ , Teea Ekola, teea.ekola@ilonkopse.fi
Kainuun ammattiopisto, 

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta täydennyskoulutus, 25op

Koulutus on toteutettu ensimmäisen kerran Kainuussa vuonna 2021. Koulutukseen sisältyi Sosiaalipedagogiikan opintoja 10 op Itä-Suomen Yliopiston avoimen yliopiston kautta. Seuraavan koulutuksen aloitusajankohdasta tiedotetaan myöhemmin.

Lisätietoja : Heidi Kotilainen p. 044 7101141 tai heidi.kotilainen@kao.fi 
Itä- Suomen yliopisto täydennyskoulutus 

Yliopisto toteuttaa tällä hetkellä koulutukseen mahdollisesti kuuluvan sosiaalipedagogiikan osuuden, avoimen yliopiston tarjoamana. 

Lisätietoja: https://www.uef.fi/fi/taydennyskoulutus