Koulutus

Tällä sivulla kerrotaan sosiaalipedagogisen hevostoiminnan täydennyskoulutuksista, jotka yhdistys on hyväksynyt SPHT®-tavaramerkin kriteerit täyttäviksi täydennyskoulutuksiksi. Koulutukset ovat vaihtoehtoisia.  Huomaathan, että ollessasi jäsen ja täydennyskoulutuksen käytyäsi voit hakea SPHT®-markkinointinimikettä yhdistykseltä - oppilaitokset eivät sitä myönnä. Nimikkeen voimassa olevat kriteerit voit tarkistaa täältä


Turun kesäyliopisto,
Sosiaalipedagoginen hevostoiminta-koulutus, 2024-2025 (30 op)


16.-8.2024  -24.5.2025

Koulutus on tarkoitettu sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammatillisen tutkinnon suorittaneille tai hevosalan ammattilaisille, joilla on vähintään 2 vuoden työkokemus ja kokemusta hevostoiminnasta.

Koulutuksen suoritettuasi voit hakea Sosiaalipedagoginen hevostoiminta SPHT® -ohjaajan nimikettä Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistyksestä, kun tietyt edellytykset täyttyvät.

Suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti osallistuja:

  • tuntee sosiaalipedagogisen hevostoiminnan lähtökohdat, menetelmät ja tavoitteet ja osaa soveltaa niitä omassa työssään
  • jäsentää omaa ammatillista toimintaansa ja osaa soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja yksilöiden ja ryhmien kanssa toteutettavassa sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa 
  • osaa sujuvasti käyttää sosiaalipedagogisen viitekehyksen tarjoamia mahdollisuuksia sekä hevosavusteisia menetelmiä työssään.

Lisätietoja

Sisältöasiat:
Nina Fagerström, toimisto@metku.fi, 0400 783 773

Turun kesäyliopisto:
rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, 044 720 1146


Etelä-Pohjanmaan opisto,

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan koulutus, 30 op

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan koulutus on suunnattu täydennyskoulutukseksi sosiaali-, terveys- ja nuorisoalan ammattilaisille, ratsastusterapeuteille, ratsastuksen opettajille ja -ohjaajille sekä hevosavusteista hyvinvointipalvelua tuottavalle tai sitä suunnittelevalle yrittäjälle. Koulutettavilta edellytetään kokemusta hevosten kanssa työskentelystä. Koulutuksen suorittaneet pystyvät itsenäisesti suunnittelemaan ja toteuttamaan kuntouttavaa sosiaalipedagogista hevostoimintaa. Koulutuksen tavoitteena on osallistujan oman palvelutoiminnan tuotteistaminen. 

Koulutus sisältää seitsemän lähiopetusjaksoa (7 x 14 tuntia) viikonloppuisin ja verkko-opetusta sekä oppimistehtäviä. Käynnissä oleva koulutus alkoi 8/2022. Seuraavasta koulutuksesta ilmoitetaan myöhemmin.

Koulutukseen sisältyy Sosiaalipedagogiikan perusopintojen opintoja 10 op Itä- Suomen Yliopiston avoimen yliopiston kautta. Kurssin kokonaislaajuus vastaa 30 opintopistettä.

Koulutuksen järjestävät yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan Opisto, Ilon Kopse ja Toiskan talli. Osa koulutuksesta järjestetään Toiskan tallilla. Opettajana toimii pitkän kokemuksen alalta omaava, sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja Teea Ekola Ilon Kopseesta.

Lisätietoja: http://epopisto.fi/ , Teea Ekola, teea.ekola@ilonkopse.fi
Kainuun ammattiopisto, 

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta täydennyskoulutus, 25op

Koulutus on toteutettu ensimmäisen kerran Kainuussa vuonna 2021. Koulutukseen sisältyi Sosiaalipedagogiikan opintoja 10 op Itä-Suomen Yliopiston avoimen yliopiston kautta. Seuraavan koulutuksen aloitusajankohdasta tiedotetaan myöhemmin.

Lisätietoja : Heidi Kotilainen p. 044 7101141 tai heidi.kotilainen@kao.fi 
Itä- Suomen yliopisto täydennyskoulutus 

Yliopisto toteuttaa tällä hetkellä koulutukseen mahdollisesti kuuluvan sosiaalipedagogiikan osuuden, avoimen yliopiston tarjoamana. 

Lisätietoja: https://www.uef.fi/fi/taydennyskoulutus