Yhdistyksen vuosikello

Vuosikellosta näet yhdistyksen toimintojen sijoittumisen kalenterivuoden varrelle. Yhdistyksen toiminnassa keskeistä on

  • Kaikille jäsenille avoimet vuosikokoukset keväällä ja syksyllä.
  • Jäsenistölle tiedottaminen säännöllisesti.
  • Hallituksen työskentely.
  • Uusien nimikkeiden hyväksyminen nimikekokouksissa.
  •  Yhteistyö kouluttajaorganisaatioiden kanssa.

Vuosikelloon ei ole kuvattu jäsenistölle kaikkein konkreettisinta toimintaa eli alueellista toimintaa, koulutuksia ja etätaapaamisia, koska niiden aikataulutus vaihtelee vuosittain. Näistä tapahtumista tiedotetaan jäsentiedotteessa ja suljetussa fb-ryhmässä.