Teoriataustaa

Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys ry:n yhteinen julkaisu Sosiaalipedagoginen hevostoiminta – Sosiaalista kasvua, hyvinvointia ja kuntoutumista tukevia palveluita hevosavusteisesti -artikkelikokoelma kuvaa sosiaalipedagogisen hevostoiminnan syntyä ja sen taustalla olevaa teoreettista viitekehystä, ohjaajan ja hevosen roolia toiminnassa sekä hevostoiminnan asemaa kasvatus- ja sosiaalipalveluiden kentässä.


Julkaisun tekemiseen on osallistunut useita sosiaalipedagogisen hevostoiminnan kehittäjiä ja asiantuntijoita. Artikkelien kautta jäsentyvät sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ”portaat” sosiaalisen kasvun tukemisessa, oppimisen apuna, sosiaalipalveluissa ja kuntoutuksessa. Artikkelikokoelma tehtiin Maaseudun hyvinvointiyrittäjyyden koordinaatiohankkeen (HyvinVoi) ja Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys ry:n yhteistyönä.


Lipponen, M. & Vehmasto, E. 2019. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta: Sosiaalista kasvua, hyvinvointia ja kuntoutumista tukevia palveluita hevosavusteisesti. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 78/2019. Luonnonvarakeskus. Helsinki. 88 s.

Linkki julkaisuun: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-864-7
Luonnonvarakeskuksen (Luke) HyvinVoi-koordinaatiohankkeen ja Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys ry:n yhteistyössä laatima Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan laadunhallinta ja vaikuttavuus -käsikirja- julkaisu esittelee alan palveluille asetetut laatukriteerit. Julkaisu palvelee, palvelujentuottajia laadunhallinnan ja vaikuttavuuden arvioinnin tietolähteenä, mutta toimii myös alan täydennyskoulutusten oppimateriaalina ja koulutusorganisaatioiden välisen yhteiskehittämisen työvälineenä. Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys hyödyntää käsikirjaa myöntäessään SPHT® -tavaramerkin palveluille, jotka täyttävät yhdistyksen asettamat kriteerit. Lisäksi käsikirja soveltuu työvälineeksi myös muunlaisen hevosavusteisen toiminnan laatu- ja vaikuttavuusasioiden pohtimisessa ja palvelujen suunnittelussa.


Lipponen M. ja Vehmasto E. 2021. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan laatu ja vaikuttavuus : Käsikirja. Luonnonvarakeskus. Helsinki 57 s.

Linkki julkaisuun: http://urn.fi/URN:978-952-380-175-2