Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan laadunhallinta ja vaikuttavuus

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan laadunhallinta ja vaikuttavuus-kirja on julkaistu v 2021 ja se vastaa toimijoiden haasteeseen vaikuttavuuden todentamisesta erilaisten asiakasryhmien parissa toimiessa. Nimikkeen omaavat ja nimikettä hakevat toimijat velvoitetaan täyttämään kirjan työkirja-osuus omasta toiminnastaan, mikäli toimija tuottaa useita palveluja, niin vaikuttavuusketju täydennetään tyypillisimmästä palvelusta. Käsikirja antaa työkaluja tyypillisimpien vaikuttavuustietojen keräämiseen omasta palvelusta.

Oman palvelun kohdalta käsikirjaa täyttäessä vahvistuvat  seuraavat toiminnan laatukriteerit:

  • SPHT-ohjaajan riittävä ammatillinen osaaminen ja hevostaidot suhteessa tuotettavaan palveluun.
  • Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan työotteen ilmeneminen toiminnan sisällönkuvauksessa.
  • Toiminnan asiakastavoitteiden määrittely ja toteutumisen seuranta.
  • Palvelunjärjestämisen tapojen ja yhteistyöverkostojen tunteminen.
  • Toimintaympäristöstä ja turvallisuudesta huolehtiminen.
  • Toimintaa koskevien lakien ja säädösten tunteminen.
  • Hevosen hyvinvoinnista huolehtiminen.

Jäsenet saavat käsikirjan täyttämisen tueksi katseltavaksi luentotallenteen jäsensivuille sekä toukokuun, että lokakuun ajaksi ennen nimikehakemusten palautusta. Tällöin järjestetään myös yhteisiä kahvihetkiä.

Nimikkeenhakijat palauttavat täyttämänsä kirjat nimikehakemuksen lomakkeella joko 31.5 tai 31.10 mennessä ja kirjat käsitellään nimikehakemuksen yhteydessä nimikekokouksissa.

Linkki julkaisuun: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-265-0