Täydennyskoulutuksen projektitöitä

Tällä sivustolla on esillä sosiaalipedagogisen hevostoiminnan täydennyskoulutuksen käyneiden projektitöitä.


Yhdistys ei vastaa projektitöissä olevista mahdollisista asiavirheistä. Jokainen kirjoittaja vastaa itse työstään ja sen levityksestä. Klikkaa projektityön nimeä, niin saat sen aukeamaan.


Huhta, A.: Hevosen parantava voima - sosiaalipedagoginen hevostoiminta lastensuojelutyössä (2009). Tiivistelmä ja sisällysluettelo

Kaikkonen, S. 2012. Uutta potkua elämään! Sosiaalipedagoginen hevostoiminta lastensuojelulaitoksessa. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta syrjäytymisen ehkäisyssä ja sosiaalisessa kuntoutuksessa – täydennyskoulutus. 
Kjäldman (nyk. Mickelsson), R.: Putosin koulusta, nousin ratsaille - ratsatuspedagoginen lähestymistapa koulupudokkaiden yksityisopetuksessa (2003). Esittelyssä vain avainsanat ja luonnehdinta sisällöstä.

Komulainen-Aakko, M. (2015).: Sosiaalipedagoginen hevostoiminta mahdollisuutena ratsastuskouluyrityksessä ja osana ratsastusseuratoimintaa-Ankkurilahden Ratsutila Oy ja Ankkurilahden ratsastajat Ry.

Asiasanat: Sosiaalipedagoginen hevostoiminta Ratsastuskoulu Ratsastusseura Hevoskerho

Kotilainen, H: Green care ja sosiaalipedagoginen hevostoiminta erityistä tukea tarvitsevien alakoululaisen pienryhmässä (2013).
Asiasanat: green care, sosiaalipedagoginen hevostoiminta, pienryhmä, alakouluikäinen, hanke

Lipponen, M.: Green care ja sosiaalipedagoginen hevostoiminta erityistä tukea tarvitsevien yläkoululaisten pienryhmässä (2013).
Asiasanat: green care, sosiaalipedagoginen hevostoiminta, pienryhmä, yläkouluikäinen, hanke
Pakarinen, M.: Hevosavusteisen auttamistyön eri muotoja sekä sosiaalipedagoginen hevostoiminta englanniksi (2009). Tiivistelmä

Pihlava, K.: Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan vaikuttavuuden mittaaminen SARAH- elämänlaatukyselyn avulla (2014)

Asiasanat: Sosiaalipedagoginen hevostoiminta, vaikuttavuuden mittaaminen, elämänlaatu, itsearviointi, toimintakyky. Työ on luettavissa vain Hevosopistolla.
Puro, T. Sosiaalisten taitojen ja kehonkuvan vahvistuminen sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa (2015)
Sormunen, A. Hevostoiminta toiminta-alueittain järjestetyssä opetuksessa.

Asiasanat: toiminta-alueittain järjestetty opetus, erityispedagogiikka, sosiaalipedagogiikka, kehitysvammaisuus, autismi, sosiaalipedagogisen hevostoiminta, ratsastusterapia, vammaisratsastus
Salonen, M.: Salanimi hevoskuiskaaja. Hevosen avulla rohkeammaksi tytöksi (2009). Tiivistelmä
Valkas, S.: Se oli rauhallinen, pidin siitä" - kokemuksia sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta lasten keskittymis- ja tarkkaavuusvaikeuksien ryhmäkuntoutusmuotona (2015).
Asiasanat: sosiaalipedagoginen hevostoiminta, keskittymis- ja tarkkaavuushäiriö, ADHD, ryhmäkuntoutus

Yltiö, T.: Aasit sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa (2015)
Asiasanat: aasit, sosiaalipedagoginen hevostoiminta, kiintymyssuhde, perheneuvola, voimauttava valokuvaus