Täydennyskoulutuksen projektitöitä

Tällä sivustolla on esillä sosiaalipedagogisen hevostoiminnan täydennyskoulutuksen käyneiden projektitöitä.


Yhdistys ei vastaa projektitöissä olevista mahdollisista asiavirheistä. Jokainen kirjoittaja vastaa itse työstään ja sen levityksestä. Klikkaa projektityön nimeä, niin saat sen aukeamaan.


Huhta, A.: Hevosen parantava voima - sosiaalipedagoginen hevostoiminta lastensuojelutyössä (2009). Tiivistelmä ja sisällysluettelo


Kjäldman (nyk. Mickelsson), R.: Putosin koulusta, nousin ratsaille - ratsatuspedagoginen lähestymistapa koulupudokkaiden yksityisopetuksessa (2003). Esittelyssä vain avainsanat ja luonnehdinta sisällöstä.

Komulainen-Aakko, M. (2015).: Sosiaalipedagoginen hevostoiminta mahdollisuutena ratsastuskouluyrityksessä ja osana ratsastusseuratoimintaa-Ankkurilahden Ratsutila Oy ja Ankkurilahden ratsastajat Ry.

Asiasanat: Sosiaalipedagoginen hevostoiminta Ratsastuskoulu Ratsastusseura Hevoskerho

Kotilainen, H: Green care ja sosiaalipedagoginen hevostoiminta erityistä tukea tarvitsevien alakoululaisen pienryhmässä (2013).
Asiasanat: green care, sosiaalipedagoginen hevostoiminta, pienryhmä, alakouluikäinen, hanke

Lipponen, M.: Green care ja sosiaalipedagoginen hevostoiminta erityistä tukea tarvitsevien yläkoululaisten pienryhmässä (2013).
Asiasanat: green care, sosiaalipedagoginen hevostoiminta, pienryhmä, yläkouluikäinen, hanke


Pakarinen, M.: Hevosavusteisen auttamistyön eri muotoja sekä sosiaalipedagoginen hevostoiminta englanniksi (2009). Tiivistelmä


Pihlava, K.: Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan vaikuttavuuden mittaaminen SARAH- elämänlaatukyselyn avulla (2014)

Asiasanat: Sosiaalipedagoginen hevostoiminta, vaikuttavuuden mittaaminen, elämänlaatu, itsearviointi, toimintakyky.

Työ on luettavissa vain Hevosopistolla.

Puro, T. Sosiaalisten taitojen ja kehonkuvan vahvistuminen sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa (2015)


Sormunen, A. Hevostoiminta toiminta-alueittain järjestetyssä opetuksessa.

Asiasanat: toiminta-alueittain järjestetty opetus, erityispedagogiikka, sosiaalipedagogiikka, kehitysvammaisuus, autismi, sosiaalipedagogisen hevostoiminta, ratsastusterapia, vammaisratsastus

Salonen, M.: Salanimi hevoskuiskaaja. Hevosen avulla rohkeammaksi tytöksi (2009). Tiivistelmä


Valkas, S.: Se oli rauhallinen, pidin siitä" - kokemuksia sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta lasten keskittymis- ja tarkkaavuusvaikeuksien ryhmäkuntoutusmuotona (2015).
Asiasanat: sosiaalipedagoginen hevostoiminta, keskittymis- ja tarkkaavuushäiriö, ADHD, ryhmäkuntoutus

Yltiö, T.: Aasit sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa (2015)
Asiasanat: aasit, sosiaalipedagoginen hevostoiminta, kiintymyssuhde, perheneuvola, voimauttava valokuvaus