"Eläinavusteisuus vastuullisesti käyttöön hyvinvointialueiden ja kuntien palveluihin"

16.10.2022

Eduskunnan eläinavusteisen työryhmän kesäkuisessa Kansalaisinfo-tapahtumassa Maija Lipponen esiteli lyhyesti Luonnonvarakeskuksen Policy Brief:n  "Eläinavusteisuus vastuullisesti käyttöön hyvinvointialueiden ja kuntien palveluihin".

Julkaisussa esitellään suositukset ja haasteet liittyen eläinavusteisuuden tutkimukseen, koulutukseen, palvelujen hankintaan, tunnettavuuteen ja laatuun. Alla ote julkaisusta:

"Eläinavusteisessa työssä esimerkiksi ohjaaja, opettaja tai terapeutti ottaa eläimen mukaan työhönsä asiakkaan kasvatus-, hyvinvointi- tai kuntoutustavoitteen saavuttamiseksi. Työskentely on suunnitelmallista ja vastuullisesti toteutettua. Sekä ohjaajalla että eläimellä on koulutus työhönsä. Ammatilliset eläinavusteiset palvelut voivat olla yhtenä keinona vastaamassa kasvaviin hyvinvointi- ja terveyshaasteisiin. Samalla, kun lisätään ihmisten hyvinvointia, voidaan suojella alkuperäisrotuja, säilyttää kulttuuriperintöä ja vaalia luonnon monimuotoisuutta. Suosituksemme pähkinänkuoressa:
• Kansallisissa strategioissa tulee linjata, miten luonto- ja eläinavusteisuuden tarjoama hyvinvointipotentiaali tuodaan osaksi palvelukokonaisuuksia.
• Hyvinvointialueilla luonto- ja eläinavusteiset palvelut tulee huomioida hyvinvointialueen strategioissa sekä palvelurakenteessa.
• Kunnissa luonnon ja eläinten mahdollisuudet hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä on huomioitava hyvinvointikertomuksissa ja -suunnitelmissa sekä palveluiden toteutuksessa."


Lue julkaisu kokonaisuudessaan: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-448-7