Yhdistyksen syyskokous 5.12.

8.12.2021

Kiitos syyskokoukseen osallistuneille, meitä oli paikalla yhteensä 17.

Syyskokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, kuten  vuoden 2022 talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä valittiin yhdistykselle puheenjohtaja ja uusia hallituksen jäseniä erovuoroisten tilalle.

V. 2022 puheenjohtajaksi valittiin Inga Korhonen, hallitusjäsenistä jatkavat Hanna Niskasaari (Oulu), Mia Rönkkö (Helsinki) ja varajäsenistä Tarja Karjalainen (Vieremä). Kokouksessa valittiin hallitukseen Heidi Kemppainen (Savonlinna) ja Ritva Mickelsson (Helsinki), varajäseneksi Minna Kreivi (Tornio)

Kulunut vuosi on teettänyt töitä laadun ja vaikuttavuuden käsikirjan käyttöön ottamisessa nimikehakemuksissa, tulevalle vuodelle lukutehtävät vakiintuvat. Yhdistys on tarjonnut jäsenille kahtena edellisenä vuonna koulutusta koskien hevosen hyvinvointia. Vuodelle 2022 on suunnitteilla siirtää koulutuksen painopistettä työnohjauksellisempaan ja alueellisempaan toimintaan.