SPHT®- nimikkeen haku 31.5 mennessä

8.5.2022

Oletko käynyt Sosiaalipedagoginen hevostoiminta- täydennyskoulutuksen, mutta tuottamallasi palvelulla ei vielä SPHT®-nimikettä.  Nimike haku on juuri nyt käynnissä! 

Tutustu nimikkeeseen ja hae 31.5. mennessä. 

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta SPHT® on Patentti- ja rekisterihallitukseen rekisteröity tavaramerkki, jota hallinnoi Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys ry. Markkinointinimikkeen käyttöoikeus myönnetään palvelulle, josta on laadittu palvelua koskeva laatutyökirja ja jota tuottaa ohjaaja, jolla on voimassa oleva yhdistyksen jäsenyys ja joka täyttää koulutusta ja osaamista koskevat kriteerit:

TÄYDENNYSKOULUTUS

Hakija on suorittanut hyväksytysti oppilaitoksessa yhdistyksen hyväksymän
sosiaalipedagoginen hevostoiminta – täydennyskoulutuksen
● jonka laajuus on vähintään 25 op
● joka on järjestetty yliopistoyhteistyössä
● sisältää vähintään 10 op sosiaalipedagogiikan teoriaa

POHJAKOULUTUS

● korkeakoulututkinto (yliopisto, ammattikorkeakoulu) sosiaali-, terveys-, tai
kasvatusalalta
● TAI toisen asteen tutkinto sosiaali-, terveys-, tai kasvatusalalta
● TAI korkeakoulututkinto muulta soveltuvalta alalta
● TAI toisen asteen tutkinto muulta soveltuvalta alalta

Lue lisää: https://www.hevostoiminta.net/seura/sosiaalipedagoginen-hevostoiminta/