SPHT®- nimikkeen haku 31.10 mennessä

11.9.2022

Oletko käynyt Sosiaalipedagoginen hevostoiminta- täydennyskoulutuksen, mutta tuottamallasi palvelulla ei vielä SPHT®-nimikettä.  Nimike haku on juuri nyt käynnissä! 

Tutustu nimikkeeseen ja hae 31.10. mennessä. 

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta SPHT® on Patentti- ja rekisterihallitukseen rekisteröity tavaramerkki, jota hallinnoi Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys ry. Markkinointinimikkeen käyttöoikeus myönnetään palvelulle, josta on laadittu palvelua koskeva laatutyökirja ja jota tuottaa ohjaaja, jolla on:

  1.  Voimassa oleva yhdistyksen jäsenyys. Jäsenyyden hyväksyy hallitus kokouksessaan. Hallitus kokoontuu syksyllä seuraavasti: 18.9 ja 16.10. Jätä jäsenhakemus täältä.
  2.  Seuraavat koulutusta ja osaamista koskevat kriteerit:

TÄYDENNYSKOULUTUS

Hakija on suorittanut hyväksytysti oppilaitoksessa yhdistyksen hyväksymän
sosiaalipedagoginen hevostoiminta – täydennyskoulutuksen
● jonka laajuus on vähintään 25 op
● joka on järjestetty yliopistoyhteistyössä
● sisältää vähintään 10 op sosiaalipedagogiikan teoriaa

POHJAKOULUTUS

● korkeakoulututkinto (yliopisto, ammattikorkeakoulu) sosiaali-, terveys-, tai
kasvatusalalta
● TAI toisen asteen tutkinto sosiaali-, terveys-, tai kasvatusalalta
● TAI korkeakoulututkinto muulta soveltuvalta alalta
● TAI toisen asteen tutkinto muulta soveltuvalta alalta

Lue lisää: https://www.hevostoiminta.net/seura/sosiaalipedagoginen-hevostoiminta/