Osallistu SPHT-tutkimukseen!

18.5.2021

Pyyntö SPHT-käsikirjan täyttäjille osallistua tieteelliseen tutkimukseen

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan laatu ja vaikuttavuus -käsikirja on dokumentti, jolla hevostoimija kuvaa palvelunsa sisältöä. Yhdistys edellyttää käsikirjan täyttämistä henkilöiltä, jotka hakevat SPHT® -tavaramerkin käyttöoikeutta vuodesta 2021 alkaen tai ovat saaneet sen ennen vuotta 2021.

Palauttaessaan käsikirjan yhdistykselle, palauttaja voi antaa suostumuksensa sen tutkimuskäyttöön Luken tutkimuksessa. Käsikirjan tietoja käytetään selvittämään sosiaalipedagogisen hevostoiminnan merkitystä, tavoitteita, sisältöjä ja asiakasvaikutuksia. Tietoja voidaan käyttää myös yhteydenottoon jatkotutkimusta varten, mikäli aineistosta nousee sellaiseen tarvetta.

Tutkimukseen osallistuminen on tärkeää, sillä sen avulla voidaan osoittaa toimintamuodon yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Mahdollisimman suuren aineiston avulla on mahdollista selvittää toiminnan piirteitä kattavasti. Tutkimukseen osallistuminen hyödyttää SPHT-toimijoita, sillä tulosten avulla voidaan kertoa hevostoiminnasta palvelunostajille ja eri sidosryhmille.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja osallistumisen voi keskeyttää milloin tahansa ottamalla yhteyttä tutkijaan. Tutkimuksen keskeyttämisestä ei aiheudu tutkittavalle minkäänlaisia kielteisiä seuraamuksia.

Tiedot käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja osallistujia ei nimetä mihinkään tutkimuksen kirjalliseen työhön. Kerätty aineisto anonymisoidaan, jotta vastaajia ei voida tunnistaa.  Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja säilytetään tutkimuksen tietosuojailmoituksen mukaisesti. Tietosuojailmoitus löytyy käsikirjan palautuslaatikon yhteydestä yhdistyksen sivuilta.

Kiitos yhteistyöstä! Mikäli sinulla tulee kysyttävää, ota yhteyttä!

Yhteystiedot:

Tutkija Maija Lipponen

maija.lipponen@luke.fi

029 532 2024