Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan laadunhallinnan ja vaikuttavuuden käsikirja esitellään ja julkaistaan 18.4 klo 12-13

10.4.2021

Sosiaalipedagogiselle hevostoiminnalle laatukriteerit ja vaikuttavuusmalli käyttöön 

– Tuore julkaisu tarjoaa työkaluja alan toimijoille

Eläinavusteiset hyvinvointia ja kuntoutumista tukevat menetelmät voivat olla vaikuttava ratkaisu erilaisiin hyvinvointihaasteisiin. Hevosen avulla toteutetaan monia sosiaalisen kasvun ja kuntoutumisen tueksi tarkoitettuja palveluja, joiden viitekehyksenä on sosiaalipedagogiikka. Tätä varten Suomessa järjestetään sosiaalipedagogisen hevostoiminnan (SPHT) täydennyskoulutusta, jonka käyneitä ammattilaisia on Suomessa jo satoja. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on yksi vakiintuneimmista luonto- ja eläinavusteisen toiminnan muodoista Suomessa. Toiminnan vaikuttavuudesta tarvitaan kuitenkin yhä lisää tietoa ja palvelun laatutekijät on syytä tunnistaa.

Tähän tarpeeseen vastaa Luonnonvarakeskuksen (Luke) HyvinVoi-koordinaatiohankkeen ja Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys ry:n yhteistyössä laatima Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan laadunhallinta ja vaikuttavuus -käsikirja. 

Uunituore julkaisu palvelee, paitsi palvelujentuottajien laadunhallinnan ja vaikuttavuuden arvioinnin tietolähteenä, myös alan täydennyskoulutusten oppimateriaalina ja koulutusorganisaatioiden välisen yhteiskehittämisen työvälineenä. Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys hyödyntää käsikirjaa myöntäessään SPHT® -tavaramerkin palveluille, jotka täyttävät yhdistyksen asettamat kriteerit. Lisäksi käsikirja soveltuu työvälineeksi myös muunlaisen hevosavusteisen toiminnan laatu- ja vaikuttavuusasioiden pohtimisessa ja palvelujen suunnittelussa.

Linkki julkaisuun: http://urn.fi/URN:978-952-380-175-2