Laatu- ja vaikuttavuustyökirja käyttöön vuonna 2021

7.12.2020

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan laatu- ja vaikuttavuustyökirja otetaan käyttöön vuoden 2021 alkupuoliskolla. Vuodenvaihteen jälkeen työkirjaa pilotoidaan hallituksen ja muiden vapaaehtoisten toimesta. Pilotointivaiheessa arvioidaan työkirjan käytettävyyttä ja ymmärrettävyyttä sekä sen arviointiin hallituksen työryhmältä kuluvaa aikaa. 

Kevään 2021 aikana työkirjan valmis versio julkaistaan ja on saatavilla yhdistyksen verkkosivuilla. Se otetaan käyttöön siten, että vuoden 2021 ensimmäisessä, kesäkuun nimikehakemusten käsittelyssä omaa palvelua koskeva laatutyökirja edellytetään hakemuksen liitteeksi. Tavaramerkin SPHT® käyttöoikeus myönnetään palvelulle, jonka toteuttajalla on 1) voimassa oleva yhdistyksen jäsenyys 2) hakija osoittaa täyttävänsä koulutusta ja työkokemusta ja hevostaitoja koskevat kriteerit hakemuksen yhteyteen liitetyillä dokumenteilla tai näytöillä ja 3) nimikehakemukseen liitetty hakijan palvelua koskeva laatutyökirja.

Myös jo aiemmin SPHT-nimikkeen saaneita toimijoita velvoitetaan täyttämään laatutyökirja vuoden 2021 loppuun mennessä. Laatutyökirja päivitetään vähintään kolmen vuoden välein. Tarvittaessa hallitus pyytää laatutyökirjan nähtäväksi.  

Vuoden 2021 aikana järjestetään koulutustilaisuuksia laatutyökirjan käyttöön. Asiasta lisää tiedotusta ensi vuoden puolella!