Kainuun ammattiopiston sosiaalipedagogisen hevostoiminnan täydennyskoulutus (25 op) täyttää SPHT-nimikevaatimukset

10.1.2021

Kainuun ammattiopiston sosiaalipedagogisen hevostoiminnan täydennyskoulutus (25 op) täyttää SPHT-nimikevaatimukset

Kokoontuessaan 6.1.2021 yhdistyksen hallitus käsitteli KAO:n koulutuksen esittelyä. Koulutus järjestetään liittyen Kantri-Sampo Luonnosta ja elintarvikealalta hyvinvointia
ja palveluita Kainuuseen –hankkeen koulutustarjontaan. Kantri-Sampo- hankkeen tavoitteena on parantaa yrittäjien menestymisedellytyksiä heidän osaamistaan kehittämällä, sekä lisätä yhteistyötä ja yrittäjyysvalmiuksia kohderyhmien parissa. Tavoitteena on yhteistyö yli toimialojen, uudenlaiset toimialoja yhdistävät tuotteet, palvelut, innovaatiot.

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan koulutus sisältää kuusi lähijaksoa Kajaanissa Seppälän luonnonvarayksikössä: Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan orientaatio 2 op, Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ammatillisuus ja yhteistyö 3 op, Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan asiakastyö 3 op, Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan palveluratkaisut 3 op, Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan tuotteistaminen 2 op, Valmis vaikuttavuusmalli 2 op

Huhti-kesäkuu on itsenäistä opiskelua sosiaalipedagogiikan teoriaa 10 op (Itä-Suomen yliopisto, avoin yliopisto). Toukokuulla etätapaaminen Teamsissa ryhmän kanssa sovittuna ajankohtana. Lisäksi koulutus sisältää lähijaksoilla vierailuja eri toimijoiden luona ja itsenäistä opiskelua Kainuun ammattiopiston devMoodle-alustalla.

Kouluttajina toimivat Maija Lipponenja Heidi Kotilainen.

Hallitus katsoi että koulutus täyttää sisällölliset kriteerit ja koulutuksen käyneillä on oikeus hakea SPHT®-tavaramerkkiä toiminnalleen.