Hevosavusteisten täydennyskoulutusten järjestäjien aamukahvit 7.4.2022.

22.4.2022

Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys kutsui aamukahveille hevosavusteisien täydennyskoulutuksien järjestäjiä ja sidosryhmäverkostoa. Etäyhteyden äärellä kahvitteli 15 tahoa ja oli mielenkiintoista kuulla koulutuksien historiaa ja kehittymistä. Hevosavusteiset koulutukset kehittyvät ja niitä on syntynyt lukuisia perinteisten ratsastusterapian ja sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohelle. Pääpiirtettäin kaikkien koulutusten ytimenä on toimia palvelun tuottajan oman pohjakoulutuksen lisänä. Täydennyskoulutuksissa osallistujilta vaaditaan hyviä hevostaitoja, mutta koulutuksiin hakeutuvilta ei edellytetä hevosalan peruskoulutusta.

 Hevosavusteisia palveluja tuotetaan siis omaan, "ihmisläheiseen", pohjakoulutukseen ja sen tuomaan ammatillisuuteen nojautuen. Erilaiset hevosavusteisten täydennyskoulutusten työotteet tuovat palveluun kukin omanlaisen sisällön ja tavoitteet. 

Edellä mainitusta poikkeaa ainoastaan hevosalan ammatilliset tutkinnot, joihin on voinut kouluttautua muutaman vuoden ajan. Esimerkiksi hevostalouden ammattitutkinto-hevosavusteisten palvelujen tuottaja antaa nimenomaan hevososaamista hevosavusteisissa palveluissa.


Alla olevassa kuvassa on esitelty aamukahveille osallistuneet koulutuksien järjestäjät.

Sidosryhmiä aamukahveilla edusti mm. Green Care Finland ry:n Maarit Aho. Hän toivoi koulutuksenjärjestäjiltä päivitettyjä tietoja yhdistyksen www-sivuille ja kertoi, että sieltä koulutukset ovat kattavasti kiinnostuneiden nähtävillä. Myös Hippolis ry:tä edustava Sanna Mäki-Tuuri toivoi esittelyjä hevosavusteisista palveluista heidän sivuilleen sekä terveisiä mm . Hippolis koordinoi omalta osaltaan hevosalan yhteistyötä ja tekee hevosalaa näkyväksi muuhun yhteiskuntaan päin. Vasta perustettua eduskunnan eläinavusteisen työryhmän asiantuntijaryhmää edustivat sekä Sanna Oja, Ritva Mickelsson että Maija Lipponen. He toivat terveisinä esille yhteisten käsitteiden määrittelyn tärkeyden sekä toiminnan vakauttamisen merkityksen. Yhteisten aamukahvien kooste on toimitettu työryhmälle.


Kokoontuminen oli hyvä alku yhteistyölle, tästä on hyvä jatkaa hevosavusteisten palvelujen tietoisuuden levittämisessä.