Yhdistyksen vuosikello

Yhdistyksen toiminta noudattelee oheista vuoden kiertoa, missä hallituksen työskentely ja jäsenistölle tiedottaminen on loogista ja säännöllistä. Kevät- ja syyskokoukset ovat kaikille jäsenille avoimia ja niihin toivotaan osallistumista, jotta kentän ääni saadaan näkymään toiminnassa.