Toimintasuunnitelmat

SOSIAALIPEDAGOGINEN HEVOSTOIMINTAYHDISTYS RY.  – TOIMINTASUUNNITELMA 2020 - 


YLEISTÄ - TOIMINNAN KEHITTÄMISEN PITEMMÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET:  

Tietoisuus sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta usealla eri sektorilla tuotettavana palveluna, jossa palvelun määrittää toteuttajan ammattitaito. SPHT-nimike myönnetään palvelulle - ei ohjaajalle - joka täyttää tietyt kriteerit PRH:n päätöksen mukaisesti. Palvelua voidaan toteuttaa monella eri yhdistyksen määrittelemällä tasolla: harrastustoiminnasta kuntouttavaan toimintaan ja terapiaan.


VERKOSTOT, YHTEISTYÖ JA NÄKYVYYS ULOSPÄIN:

Yhteistyötä tehdään mm. seuraavien yhdistysten kanssa:

 • Green Care Finland ry 
 • Suomen Ratsastusterapeutit ry
 • SRL ry
 • Suomen Sosiaalipedagoginen Seura ry
 • Anima ry

Kansainvälinen yhteistyö 

 • HETI-jäsenyys
 • Yhteistyön aloittaminen pohjoismaisten hevosavusteisten toimijoiden kanssa

Tutkimusyhteistyö:

Luonnonvarakeskus (Luke)

TIEDOTTAMINEN: 

Ulkoinen tiedottaminen

 • Tiedottaminen ja vaikuttaminen. Mm. tapahtumissa edustamiset, kannanotot, yleinen tiedottaminen
 • Kotisivut, säännöllinen päivittäminen
 • Blogit ajankohtaisista asioista 
 • Facebook-sivusto: Sosiaalipedagoginen hevostoiminta - Hevosavusteinen toiminta
 • Messuosallistuminen: Horse Fair 2020, muut
 • Sisäinen tiedottaminen:
  • Facebook-ryhmä: Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys ry (jäsenille), jonne säännöllistä päivittämistä hallituksen toimesta, mm. ajankohtaiset asiat ja kokouskuulumiset. Myös jäsenten päivityksiä toivotaan!
  • Jäsentiedotteet sähköpostiin: noudatetaan yhdistyksen vuosikelloa (3-5 tiedotetta/vuosi)
  • Muut tiedotteet sähköpostiin

JÄSENTAPAHTUMAT

 • Järjestetään toimintaa tarpeen ja toiveiden mukaan.
 • Kuullaan jäsenistön toiveita tapahtumista ja koulutuksista
 • Tuetaan jäsenten aloitteita tapahtumien järjestämisessä

KOULUTUS

 • Yhdistys toimii aktiivisesti laadukkaan sosiaalipedagogisen hevostoiminnan  koulutuksen edistämiseksi ja tiedottaa nimikkeen perusteista koulutuksen järjestäjille.
 • Jo kouluttautuneiden ohjaajien täydennyskoulutusta tuetaan koulutustuella, jonka perusteet hallitus vuosittain määrittelee.
 • Yhdistys ottaa käyttöön laatukenkä-mallin, joka kiteyttää ja avaa nimikkeen omaavan ohjaajan toiminnot. Laatukenkä-malli ohjaa laadukkaaseen ohjaustyöhön

Muuta:

 • Hallituksen jäsenille kullekin määritellään omat osaamisalueet, jota kautta hallituksen roolitus ja työnjako tapahtuu

VUODEN 2020 TOIMENPITEET/AIKATAULUTUS

TAMMI-HELMIKUU                            

 • jäsentiedote 1 
 • hallituksen kokous 1-2 krt
 • blogikirjoitus
 • esittelytekstit hallituksen jäsenistä yhdistyksen kotisivuille
 • toimintasuunnitelman tarkennus ja vastuut
 • jäsenmaksut erääntyvät 28.2.2020

MAALIS-TOUKOKUU                       

 •  jäsentiedote  2  
 •  Sosiaalipedagogiikan päivät 19-20.3.2020 Kuopio
 • Horse Fair-messut 2020 tai muu edustaminen
 • hallituksen kokous 1-2 krt
 •  blogi huhtikuussa
 • toimintakertomus ja tilinpäätös 2019
 • kevätkokous

KESÄ-ELOKUU                                    

 • hallituksen nimikekokous
 • blogi elokuussa

 SYYS-JOULUKUU                                

 • jäsentiedote 3 (ja 4, jos tarpeen)
 • Lastensuojelupäivät 2020 tai muu edustaminen
 • koulutustuen haku päättyy 31.10.2020
 • blogi marraskuu
 • toimintasuunnitelma ja talousarvio 2021
 • hallituksen kokous 1-2 krt
 • hallituksen nimikekokous
 • syyskokous