Hallitus

Puheenjohtaja

Maija Lipponen

Olen Maija Lipponen, Sotkamosta. Olen ammatiltani tutkija ja minua kiinnostaa hevostoiminnan vaikuttavuuden mittaamiseen liittyvät asiat. Lisäksi työskentelen Luontohyvinvointikeskus Tyynelässä Green Care -menetelmien ohjaajana ja kehittäjänä. Sosiaalipedagoginen orientaatio kattaa meillä koko toiminnan ja hevoset ovat vahvasti toiminnassamme mukana. Minulla on myös hankeosaamista ja toivon, että voin tuoda sitä myös yhdistyksemme käyttöön. Olen mukana myös Green Care Finland ry:n hallituksessa.

Yhteystiedot: maija.k.lipponen@gmail.com

Hallitusjäsen 

Anu Huhta

Olen Anu Huhta Kokkolasta. Meillä on sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan erikoistunut Taika Talli, jossa tarjotaan palveluita niin lapsille, nuorille kuin aikuisille. Yrityksessäni työskentelee lisäkseni yksi lähihoitaja. Tallistamme löytyy kymmenen hevosta ja ponia. Koulutukseltani olen sosionomi AMK ja spht-ohjaaja. Opiskelen lapsi- ja nuorisopsykoterapeutiksi Oulun yliopistossa.  Hevoset ovat suuressa viisaudessaan opettaneet minulle paljon tärkeitä asioita elämästä. Ne ovat olleet korvaamattomia ystäviä hetkinä, jolloin olen tarvinnut tukea ja lohdutusta. Ne ovat myös parhaita vuorovaikutuksen opettajia ja yhteisöllisyyden rakentajia. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan kehittäminen ja laatutyö ovat minulle tärkeitä asioita, joita haluan olla viemässä eteenpäin omalta osaltani yhdistyksessä.


Hallitusjäsen 

Inga Korhonen

Olen Inga Korhonen Kuopiosta, Riistavedeltä ja ohjaan asiakkaita nauttimaan ja voimaantumaan  luonnossa ja eläinten kanssa. Asiakasryhmät ovat vauvasta vaariin ja toiminta monimuotoista. Työviikkooni kuuluu kehitysvammaisten eläinavusteista ohjausta Omakoti Suomalaisen-palvelukodissa ja nuorten toimintaryhmiä Kuopion 4H-yhdistyksen Hevosvoimia Luonnosta-hankkeessa. Omalla toiminimellä, Taika Askel, ohjaan mm. hevosmindfulnessia, pidän työpaikkakoulutuksia ja  ponitoimintaa monimuotoisesti. Hevostoimintani keskiössä on sosioemotionaalisiin taitoihin keskittyminen kehollisuuden ja lempeän läsnäolon avulla.

Taustaltani olen entinen raviharrastaja, FM (ympäristötieteet) ja lähihoitaja   suuntautuen lapsiin ja nuoriin. Olen käynyt useita täydennyskoulutuksia, mm. erityispedagogiikan perusteet, lasten ja nuorten sosiaalinen ja psyykkinen tukeminen, SPHT-koulutus ja HeLMi-ohjaajakoulutus.

Yhteystiedot: taika.askel@gmail.com

Hallitusjäsen 

Teea Ekola


Hallitusjäsen 

Lea Aittolahti


Hallituksen varajäsen 

Ulla Hukka

Olen Ulla Hukka Lopelta, sosiaalipedagogisen hevostoimintayhdistyksen hallituksen varajäsen.  Koulutukseltani olen sosiaalipedagoginen hevos-ja koiratoimintaohjaaja, eläinavusteinen valmentaja,

Ihminen tavattavissa terapeutti, Mind voimauttavan hevostoiminnan ohjaaja, HelMi hevosavusteinen mindfulness ohjaaja. Olen käynyt myös voimauttavan valokuvauksen perusteet koulutuksen. Toimin tällä hetkellä päätoimisena yrittäjänä yrityksessäni Cardehumma Green Care tyyppisesti. Asiakkaina minulla on lapsia ja nuoria kuntouttavassa toiminnassa. Aikuisten työhyvinvointi ja uupumuksen ennaltaehkäisy kiinnostaa kovasti, sen parissa olen työskennellyt ja kouluttautunut viimeiset pari vuotta. Kyllä eläimet ja luonto on parasta, mitä ihminen voi kokea. 

Hallituksen varajäsen 

Mia Rönkkö

Olen Mia Rönkkö Iisalmesta. Työskentelen sosiaalityöntekijänä perhesosiaalityössä ja lastensuojelussa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä. Suoritin sosiaalipedagogisen hevostoimintaohjaaja koulutuksen 2014-2015 Itä-Suomen yliopistossa. Sosiaalipedagogista hevostoimintaa teen virkatyöni ohella satunnaisesti sivutoiminimellä, lähinnä erityistä tukea tarvitsevien lasten ja lastensuojeluasiakkaiden parissa.

Lähdin mukaan SPHT:n hallituksen varajäseneksi kaudelle 2019, koska sosiaalipedagogisen hevostoiminnan
tutkimuksellinen kehittäminen kiinnostaa. Jatkokouluttautumisen suhteen sosiaalityössä, aiheena
”sosiaalipedagoginen hevostoiminta lastensuojelun tukitoimena” on lähellä sydäntäni.
045-1322685/ miuwa85@gmail.com

 Jäsensihteeri 

Seija Okulov

Yhdistyksessä olen ollut jäsen jostain vuodesta 2007 ja kunniajäseneksi minut valittiin vuonna 2015.  Haluan kannattaa tätä tärkeää toimintaa, jonka vaikutukset alkavat näkyä eri puolilla Suomea. Työssäni koulutuksen järjestäjänä ja suunnittelijana Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducatessa toimialaani kuuluvat paitsi kaikki eläin- ja luontoavusteiset koulutus- ja kehittämishankkeet, myös sosiaalialan koulutukset. Vuoden 2019 olen vielä kehittämässä sosiaalityötä Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksessa, mistä todennäköisesti palaan yliopistotyöhön. Sosiaalityön kentälle olen sosiaalipedagogista hevostoimintaa onnistunut kehittämishankkeen ohessa viemään.

Muuta tuntumaa hevosiin minulla ei ole kuin perheen raviharrastuksen kautta ja siinäkin olen ollut enempi huoltajan kuin aktiivisen tekijän roolissa. Mutta jotain olen siitä sentään yli 30 vuoden aikana olen oppinut.
Yhteystiedot: seijaokulov@gmail.com (ensisijainen s-posti), seija.okulov@isonet.fi
Rahastonhoitaja 

Päivi Kokko