Sosiaalipedagoginen hevos- toimintaohjaaja -nimike

Sosiaalipedagoginen hevostoimintaohjaaja (SPHT®)

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta SPHT® on Patentti- ja rekisterihallitukseen rekisteröity tavaramerkki, jota hallinnoi Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys ry. Markkinointinimikkeen käyttöoikeus muodossa SOSIAALIPEDAGOGINEN HEVOSTOIMINTAOHJAAJA (SPHT ®) myönnetään henkilölle, jolla on voimassa oleva yhdistyksen jäsenyys ja joka täyttää koulutusta ja osaamista koskevat kriteerit.

Myöntämällä rekisteröidyn tavaramerkin Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys ry pyrkii turvaamaan laadukkaan ja valvotun hevostoimintapalvelun sen asiakkaille. Nimike tuo esille ne ammattihenkilöt, joilla on tehtävään vaadittava pohja- ja täydennyskoulutus sekä riittävä osaaminen.

Sivulta SPHT-ohjaajia löydät rekisteröidyt ohjaajat. 


Miten haet nimikettä? 

Sosiaalipedagoginen hevostoimintaohjaaja (SPHT®) -nimikettä haetaan jäseneksiliittymislomakkeella. Huolehdithan, että lähetät jäsensihteerille myös tarvittavat liitteet, joiden perusteella nimikkeen myöntäminen voidaan tehdä. Hallitus ei käsittele vaillinaisia hakemuksia.


Mitkä SPHT-täydennyskoulutukset hyväksytään?

Koulutukset, jotka mahdollistavat nimikkeen myöntämisen, ovat laajudeltaan vähintään 25 op JA sisältävät vähintään 10 op sosiaalipedagogiikan teoriaa JA ne järjestetään yliopistoyhteistyössä; perusteluna Patentti- ja rekisterihallituksen hakemus ja päätös nimikkeestä. Tällaisia koulutuksia ovat:

1) Ylä-Savon ammattiopisto/Itä-Suomen yliopisto: Sosiaalipedagoginen hevostoiminta -täydennyskoulutus 25 op

2) Etelä-Pohjanmaan opisto: Sosiaalipedagogisen hevostoiminta täydennyskoulutus 25 op (ennen syksyä 2018) ja Sosiaalipedagoginen hevstoiminta täydennyskoulutus 30 op (syksystä 2018)

3) Ypäjän hevosopisto/Turun yliopisto: Sosiaalipedagoginen hevostoiminta -täydennyskoulutus 25 op (syksyyn 2019 asti, josta eteenpäin koulutusta ei enää järjestetä Turun yliopiston kanssa yhteistyössä)

Koulutukset esitellään tarkemmin täällä.

Muiden soveltuvien koulutusten osalta hallitus arvioi hakemusta käsitellessään koulutuksen soveltuvuuden ja sen antaman valmiuden sosiaalipedagogiseen hevostoimintaohjaukseen.