Toimintasuunnitelma 2017

1. YLEISTÄ - TOIMINNAN KEHITTÄMISEN PIDEMMÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET:

- sosiaalipedagogisen hevostoiminnan tunnettavuus, vaikuttavuuden todentaminen, rahoitus (vuoteen 2020 mennessä)

- yhdistyksen strategiset kumppanit (3-5), jota kautta saadaan rahoitusta toiminnan kehittämiseen

- rahoituspohjan laajentaminen ja varainkeruun kehittäminen

- systemaattinen kehitystyö ja vaikuttavuuden tutkiminen; toiminnan yksilötason vaikuttavuus mutta myös yhteiskunnallinen vaikuttavuus

- Green Care -näkökulman ja yhteyden säilyttäminen toiminnan viitekehyksessä: laatu, uskottavuus, vaikuttavuus, näkyvyys GC-kentän avulla toiminnalle

- hevosavusteinen keskittymä Itä-Suomeen (Kuopion alue)

- osa-aikaisen toiminnanjohtajan palkkaaminen

- yhdistyksen/sosiaalipedagogisen hevostoiminnan laatukäsikirja:

  • yhdistyksen laatutyöryhmä seuraa green care- ja hevosavusteiset palvelut -kriteeristöjen tilannetta ja tarpeen mukaan huomioi näiden vaatimukset yhdistyksen omassa laatujärjestelmässä

2. VERKOSTOT, YHTEISTYÖ JA NÄKYVYYS ULOSPÄIN:

- yhteistyö ratsastusterapeuttien, kuntien ja oppilaitosten sekä kolmannen sektorin kanssa esim. työpajatoiminnassa / Green Care-toimintamalli


3. TIEDOTTAMINEN:

- kotisivut, säännöllinen päivittäminen, blogit ajankohtaisista asioista säännöllisesti, Facebook-ryhmä; toimiva tiedotus- ja vertaistuen kanava

- tiedotusmateriaalin päivittäminen

- toimijoilta tilastotietoja siitä, millä eri tavoin sosiaalipedagogista hevostoimintaa toteutetaan - saadaan tietoa hevostoiminnan laajuudesta ja vaikutuksista


4. ALUETOIMINTA


- aluetoiminnan kehittäminen hallitus+jäsen -työparityöskentelyksi

- osallistuminen ajankohtaisiin seminaareihin ja messuihin alueellisesti

- yhdistys osallistuu ja toimii verkostoissa

- seminaari syksyllä 2017


5. KOULUTUS

- koulutuksen suunnittelu Oulun alueelle ja mahdollinen käynnistäminen

- jatkokoulutusta nimikkeen saaneille ohjaajille - suunniteltu alkamisajankohta syksy 2017

- täydentävä koulutus niille, joilta täydennyskoulutus jäänyt kesken


Muuta:

HETI-jäsenyys jatkuu


Jatketaan yhteistyötä seuraavien tahojen kanssa:


Hippolis

Koulutusten järjestäjät; mm. Hevosopisto, Turun yo, Itä-Suomen yo, DIAK

Green Care Finland ry

Ratsastajainliitto