Toimintasuunnitelma 2018

1. YLEISTÄ - TOIMINNAN KEHITTÄMISEN PIDEMMÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET:

- sosiaalipedagogisen hevostoiminnan tunnettavuus, vaikuttavuuden todentaminen, rahoitus (vuoteen 2020 mennessä)

- yhdistyksen strategiset kumppanit (3-5), jota kautta saadaan rahoitusta toiminnan kehittämiseen

-rahoituspohjan laajentaminen ja varainkeruunkehittäminen

- Systemaattinen kehitystyö ja vaikuttavuuden tutkiminen; toiminnan yksilötason vaikuttavuus mutta myös yhteiskunnallinen vaikuttavuus

-Green Care -näkökulman ja yhteydensäilyttäminen toiminnan viitekehyksessä: laatu, uskottavuus, vaikuttavuus, näkyvyys GC-kentän avulla toiminnalle

- hevosavusteinen keskittymä Itä-Suomeen
(yhteistyö Itä-Suomen yliopiston kanssa); toiminta käsittää laajemmin
hevosavusteisen ja hevoslähtöisen tulokulman ennaltaehkäisevään ja
kuntouttavaan toimintaan. Kolme fokusta joiden ympärille toteutus rakentuu:


1. Hevosavusteisen toiminnan laajentaminen ja kehittäminen Green Care-ajattelun pohjalta

2. Tutkimustoiminnan edistäminen toiminnan vaikuttavuusnäkökulmasta

3. Kansainvälisen toiminnan kehittäminen ja tässä yhteydessä Itä-Suomen osaamispääoman

kasvattaminen


- Rahoituksen hakeminen mahdollista esimerkiksi yhdistyksen opintomatkaan tmv., mikä hyödyttäisi kaikkia jäseniä tasapuolisesti

- Yhdistyksen/sosiaalipedagogisen hevostoiminnan laatukäsikirja:

  • yhdistyksen laatutyöryhmä seuraa green care- ja hyvinvointitalli-kriteeristöjen tilannetta ja tarpeen mukaan huomioi näiden vaatimukset yhdistyksen omassa laatujärjestelmässä

- yritysryhmän kehittämishankekoordinointi-hanke valtakunnan tasolla alulle; tällä voidaan edistää toiminnan kehittämistä paikallistasoa laajemmin.


2. VERKOSTOT, YHTEISTYÖ JA NÄKYVYYS ULOSPÄIN:


- Yhteistyötä ratsastusterapeuttien kanssa jatketaan

- Yhteistyö kuntien ja oppilaitosten sekä kolmannen sektorin kanssa esim. työpajatoiminnassa / Green Care-toimintamalli; Pieksämäen työpaja-malli

esimerkkinä

- Kansainvälinen yhteistyö ja tutkimustoiminta:opintomatka ulkoaille (Ruotsi, USA esim.)

- Green Care Finland ry tai SRL- yhteistyö (mm. selvitetään mahdollisuutta GCF:n alajaostoksi)


3. TIEDOTTAMINEN:

- Tiedottamiseen ja vaikuttamiseen erityispanostus vuonna 2018. Mm. tapahtumaedustamiset, kannanotot, yleinentiedottaminen

- kotisivut, säännöllinen päivittäminen, blogit ajankohtaisista asioista säännöllisesti, Facebook-ryhmä; toimiva tiedotus- ja vertaistuen kanava

- ollaan esillä kahdessa valtakunnallisessa alan tapahtumassa

- jäsentiedotteet säännöllisesti yhdstyksen vuosikellon mukaan

- Yhdistys kerää vuosittain toimijoilta tilastotietoja, missä laajuudessa ja millä eri tavoin sosiaalipedagogista hevostoimintaa toteutetaan. Kysely toteutetaan alkuvuodesta edellisen vuoden toimintaa koskien. Tulokset tiedotetaan jäsenistölle.

- tarvittaessa muuta markkinointimateriaalia; pipot, T-paidat, pinssi, hihamerkki yms.

4. ALUETOIMINTA

- neljä toiminta-aluetta: Etelä-Suomi, Länsi-Suomi, Itä-Suomi ja Pohjois-Suomi

- aluekoordinaattorin tehtävien jatkaminen ja kehittäminen

- osallistuminen ajankohtaisiin seminaareihin ja tapahtumiin alueilla

- alueellisia koulutuksia tarpeen ja ajankohtaisuuden mukaan; Kainuussa ryhmätyönohjaus alkanut 2017, jatkuu myös 2018

- hallitus kokoontuu 1-2 kertaa/toimikausi livenä; videoneuvottelut ja verkkokokoukset jatkuvat edelleen

- hallitus pitää työseminaarin alkukaudesta


5. KOULUTUS

- yhdistys toimii aktiivisesti laadukkaan koulutuksen edistämiseksi

- koulutuksen suunnittelu Oulun alueelle edelleen pohdinnassa; yhteistyötahoa haetaan, toteutusrakenne olemassa

- koulutettujen jatkokoulutusta aihepiiristä tulisi kehittää ja verkkokoulutuksen mahdollisuus ottaa huomioon

- valtakunnallinen seminaari yhdessä ratsastusterapeuttien kanssa voisi olla vuosittain, vaihdellen eteläisessä ja itäisessä Suomessa. Vetovastuu voisi vaihtua vuosittain SRT/SPHT yhdistys.

- täydentävä koulutus niille, joilta täydennyskoulutus jäänyt kesken; tästä menettelytapa päätetty v. 2016

- tuotteistamisen ja hinnoittelun koulutus järjestetään vuoden 2018 aikana


Muuta:

HETI-jäsenyys jatkuu

Jatketaan yhteistyötä seuraavien tahojen kanssa:

Hippolis, Koulutusten järjestäjät; mm. Hevosopisto, Turun yo, Itä-Suomen yo, DIAK

Green Care Finland r, Ratsastajainliitto


Hallituksen jäsenille kullekin määritellään omat osaamisalueet, jota kautta hallituksen roolitus ja työnjako saadaan paremmaksi