Projektitöitä

Tällä sivustolla on esillä sosiaalipedagogisen hevostoiminnan täydennyskoulutuksen käyneiden projektitöitä.

Yhdistys ei vastaa projektitöissä olevista mahdollisista asiavirheistä
. Jokainen kirjoittaja vastaa itse työstään ja sen levityksestä. Klikkaa projektityön nimeä, niin saat sen aukeamaan.

Huhta, A.: Hevosen parantava voima - sosiaalipedagoginen hevostoiminta lastensuojelutyössä (2009). Tiivistelmä ja sisällysluettelo

Kjäldman (nyk. Mickelsson), R.
: Putosin koulusta, nousin ratsaille - ratsatuspedagoginen lähestymistapa koulupudokkaiden yksityisopetuksessa (2003). Esittelyssä vain avainsanat ja luonnehdinta sisällöstä.

Komulainen-Aakko, M. (2015).: Sosiaalipedagoginen hevostoiminta mahdollisuutena ratsastuskouluyrityksessä ja osana ratsastusseuratoimintaa-Ankkurilahden Ratsutila Oy ja Ankkurilahden ratsastajat Ry.
Asiasanat: Sosiaalipedagoginen hevostoiminta Ratsastuskoulu Ratsastusseura Hevoskerho

Kotilainen, H: Green care ja sosiaalipedagoginen hevostoiminta erityistä tukea tarvitsevien alakoululaisen pienryhmässä (2013).
Asiasanat: green care, sosiaalipedagoginen hevostoiminta, pienryhmä, alakouluikäinen, hanke

Lipponen, M.: Green care ja sosiaalipedagoginen hevostoiminta erityistä tukea tarvitsevien yläkoululaisten pienryhmässä (2013).
Asiasanat: green care, sosiaalipedagoginen hevostoiminta, pienryhmä, yläkouluikäinen, hanke
Pihlava, K.: Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan vaikuttavuuden mittaaminen SARAH- elämänlaatukyselyn avulla (2014)
Asiasanat: Sosiaalipedagoginen hevostoiminta, vaikuttavuuden mittaaminen, elämänlaatu, itsearviointi, toimintakyky.
Työ on luettavissa vain Hevosopistolla.

Puro, T.
Sosiaalisten taitojen ja kehonkuvan vahvistuminen sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa (2015)

Sormunen, A.
Hevostoiminta toiminta-alueittain järjestetyssä opetuksessa.
Asiasanat: toiminta-alueittain järjestetty opetus, erityispedagogiikka, sosiaalipedagogiikka, kehitysvammaisuus, autismi, sosiaalipedagogisen hevostoiminta, ratsastusterapia, vammaisratsastus

Salonen, M
.: Salanimi hevoskuiskaaja. Hevosen avulla rohkeammaksi tytöksi (2009). Tiivistelmä

Ström, H
.: Tullaan tutuiksi tallinpihalla (2008).

Valkas, S.: Se oli rauhallinen, pidin siitä" - kokemuksia sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta lasten keskittymis- ja tarkkaavuusvaikeuksien ryhmäkuntoutusmuotona (2015).
Asiasanat: sosiaalipedagoginen hevostoiminta, keskittymis- ja tarkkaavuushäiriö, ADHD, ryhmäkuntoutus

Yltiö, T.: Aasit sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa (2015)
Asiasanat: aasit, sosiaalipedagoginen hevostoiminta, kiintymyssuhde, perheneuvola, voimauttava valokuvaus