Sosiaalipedagoginen hevostoimintaa avaa ovia osallisuuteen

livi_ja_joanna.jpg
Se on siis:

Kuntouttavaa hevostoimintaa lasten ja nuorten parissa

 • erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden interventiot (esim. itsehillinnän ja itsetunnon tukeminen, sosiaaliset taidot ja ryhmässä toimiminen)
 • kerhotoiminta
 • harrastustoiminta sosiaalisena kuntoutuksena
 • nuorten tukihenkilötoiminta, oppilashuolto

Ikääntyvien henkilöiden virkistystoimintaa ja toimintakyvyn ylläpitämistä

 • tallivierailut
 • hevosten vierailut esim. palvelutaloilla

Kuntouttavaa työtoimintaa

 • talliyhteisö tarjoaa erinomaisen paikan onnistumiseen ja arjen hallintaan

Kotouttamista

 • hevonen toimii erinomaisena siltana eri kulttuurien välillä
 • hevonen hyväksyy ja ymmärtää
 • selkeät tehtävät
 • yhteisö, johon kuulua
 • yhteinen kieli, sanaston oppiminen
 • paikka, johon lähteä

Hevosella on oma roolinsa kuntouttavassa toiminnassa:

 • suurikokoinen ja kunnioitusta herättävä
 • herättää mielikuvia
 • sosiaalinen laumaeläin
 • toimii suorassa vuorovaikutuksessa
 • opettaa rajat: kuinka lähelle voi tulla ja miten lähestytään, mihin saa koskea ja milloin
 • sisäisten prosessien ilmentäjä ja reagoi seikkoihin, jotka ihmiseltä jää huomaamatta => hevoselle ei voi valehdella, että ”kaikki on hyvin”
Kuva2.jpg
 • turvallinen ja rauhoittava ”keinutuoli”
 • sensitiivinen ympäristöä ja ilmiöitä kohtaan
 • lisää tietoisuutta itsestä
 • toteuttaa ongelmanratkaisutaitojen kehittymistä: tallilla tapahtuu päivittäin kaikenlaista, mikä ”opettaa toimimaan tilanteessa”
 • edellyttää johdonmukaisia, selkeitä viestejä
 • auttaa sekä pitämään yllä että vaimentamaan dynaamisuutta