Sosiaalipedagoginen hevostoiminta syrjäytymisen ehkäisyssä ja sosiaalisessa kuntoutuksessa – ammatillinen täydennyskoulutus (25 op)


Koulutus järjestetään seuraavan kerran alkuvuodesta 2018 Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducaten ja Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys ry:n yhteistyönä. Tarkemmat haku-ym. tiedot löytyvät www.aducate.fi -> koulutuskalenteri

Haku on parhaillaan käynnissä

Koulutuksen sisältö:
  • Sosiaalipedagogian teoria
  • Sosiaalipedagoginen ajattelu ja ammatillisuus
  • Sosiaalipedagoginen hevostoiminta erityisratsastuksen muotona
  • Sosiaalinen kuntoutus ja hevostoiminta
  • Asiakastyön ja toiminnan sovelluksia
  • Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan sovellutuksia

Kenelle?
Työelämässä toimivat sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammatilliset (opettajat, terveydenhoitajat, sosiaalityöntekijät, nuorisotyöntekijät), ratsastusterapeutit, ratsastuksenopettajat ja -ohjaajat.

Kesto, laajuus ja rakenne

Koulutus kestää n. vuoden riippuen siitä milloin se pääsee alkamaan. Laajuus 25 op

Koulutus koostuu 12 lähiopetuspäivästä, verkko-opiskelusta, itsenäisesti työstettävistä etätehtävistä, harjoituksista sekä kehittämistehtävän toteuttamisesta. Lähiopetuksen tukena käytetään moodle-oppimisympäristöä. Koulutukseen sisältyy lisäksi opintokäyntejä.

Hinta, osallistujamäärä
veroton 1850 €, alv 24%, kokonaishinta 2294 €. Hinta sisältää opetuksen ja opetusmateriaalin sekä tehtävien ohjauksen. Kurssipäivien matkoista, majoituksesta ja ruokailusta opiskelija vastaa itse. Koulutukseen otetaan 21 opiskelijaa.


Yhteystiedot
Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate,
suunnittelija Seija Okulov
puh. 040 355 3920
seija.okulov@uef.fiSosiaalipedagoginen hevostoiminta syrjäytymisen ehkäisyssä ja sosiaalisessa kuntoutuksessa


Täydennyskoulutus, 25 op (16 ov)
Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on ensisijaisesti lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa hevosen kanssa. Siihen kuuluu kaikki tallilla tehtävät työt, esimerkiksi hevosen harjaaminen, ruokinta, taluttaminen, ratsastus ja ajaminen. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan päämääränä on auttaa sellaisia henkilöitä, jotka ovat vaarassa syrjäytyä tai jotka ovat jo syrjäytyneet normaalielämästä.

Kaiken toiminnan keskipisteenä on hevosen hyvinvointi. Sen kautta pyritään näyttämään nuorelle myös niiden asioiden tärkeys, joista oma hyvinvointi syntyy. Näitä ovat puhtaus, terveellinen ravinto, säännölliset ruoka-ajat, sopiva liikunta ja riittävä lepo. Hevosen kanssa opetellaan myös vuorovaikutustaitoja. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta perustuu lapsen tai nuoren oman toiminnan kautta saatuun kokemukseen. Tärkeässä osassa hevostoiminnassa ovat tallissa olevat muut ihmiset ja toimintaa ohjaava aikuinen.

Koulutusta ammattilaisille
Koulutus on suunnattu sosiaali-, terveys- ja opetusalan ammattilaisille, joilla on vankka hevoskokemus. Koulutus ei anna varsinaista pätevyyttä, mutta se lisää valmiuksia omasta ammattitoiminnasta lähtien tehdä työtä sosiaalisen tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten kanssa.
Koulutuksen käyneet ovat perustaneet yhdistyksen Sosiaalipedagoginen Hevostoimintayhdistys ry. jonka tavoitteena on edistää sosiaalipedagogisen toiminnan leviämistä Suomessa sekä sen sisällön kehittymistä.
Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on ensisijaisesti lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa hevosen kanssa. Siihen kuuluu kaikki tallilla tehtävät työt, esimerkiksi hevosen harjaaminen, ruokinta, taluttaminen, ratsastus ja ajaminen. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan päämääränä on auttaa sellaisia henkilöitä, jotka ovat vaarassa syrjäytyä tai jotka ovat jo syrjäytyneet normaalielämästä.

Kaiken toiminnan keskipisteenä on hevosen hyvinvointi. Sen kautta pyritään näyttämään nuorelle myös niiden asioiden tärkeys, joista oma hyvinvointi syntyy. Näitä ovat puhtaus, terveellinen ravinto, säännölliset ruoka-ajat, sopiva liikunta ja riittävä lepo. Hevosen kanssa opetellaan myös vuorovaikutustaitoja. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta perustuu lapsen tai nuoren oman toiminnan kautta saatuun kokemukseen. Tärkeässä osassa hevostoiminnassa ovat tallissa olevat muut ihmiset ja toimintaa ohjaava aikuinen.

Koulutusta ammattilaisille
Ypäjän Hevosopisto, Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea ja Sosiaalipedagoginen Hevostoimintayhdistys ry järjestävät koulutusta joka on suunnattu sosiaali-, terveys- ja opetusalan ammattilaisille, joilla on vankka hevoskokemus. Koulutus ei anna varsinaista pätevyyttä, mutta se lisää valmiuksia omasta ammattitoiminnasta lähtien tehdä työtä sosiaalisen tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten kanssa.

Koulutuksen käyneet ovat perustaneet yhdistyksen Sosiaalipedagoginen Hevostoimintayhdistys ry. jonka tavoitteena on edistää sosiaalipedagogisen toiminnan leviämistä Suomessa sekä sen sisällön kehittymistä.


Kesto ja laajuus
Opiskelu jaksottuu noin 11 kuukauden ajalle sisältäen 7 kahden päivän lähijaksoa Ypäjän Hevosopistolla eli lähiopetuspäiviä on yhteensä 14. Opintojen laajuus on 25 opintopistettä, joka vastaa 16 opintoviikkoa.

Kustannukset
Kurssimaksu 1 850 € sisältää opetuksen ja ohjauksen sekä kurssilla jaettavan opiskelumateriaalin. Kurssimaksuun ei sisälly ruokailua tai majoitusta eikä mahdollisia opintomatkoja. Lisämaksua vastaan opiskelijalla on mahdollisuus varata Hevosopistolta majoitus ja ruokailu.