Sosiaalipedagoginen hevostoimintaohjaaja (SPHT®)

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta SPHT® on Patentti- ja rekisterihallitukseen rekisteröity markkinointinimike, jota hallinnoi Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys ry. Nimikkeen käyttöoikeus muodossa SOSIAALIPEDAGOGINEN HEVOSTOIMINTAOHJAAJA (SPHT ®) myönnetään henkilölle, jolla on voimassa oleva yhdistyksen jäsenyys ja joka täyttää koulutusta ja osaamista koskevat kriteerit.

Myöntämällä tavara/yhteisömerkkiin liittyvän ohjaajanimikkeen Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys ry pyrkii turvaamaan laadukkaan ja valvotun sosiaalipedagogisen hevostoimintapalvelun sen asiakkaille. Nimike tuo esille ne ammattihenkilöt, joilla on tehtävään vaadittava pohja- ja täydennyskoulutus sekä riittävä osaaminen.

Yhdistys markkinoi ja tuo esille verkkosivuillaan nimikkeen saaneiden tarjoamaa toimintaa.


Miten haet nimikettä?

Sosiaalipedagoginen hevostoimintaohjaaja (SPHT®) -nimikettä haetaan jäseneksi liittymisen yhteydessä, huolehdithan että hakemuksessa on tarpeelliset liitteet, joiden perusteella nimikkeen myöntäminen voidaan tehdä. Hallitus ei käsittele vaillinaisia hakemuksia.

Koulutukset jotka mahdollistavat nimikkeen myöntämisen suoraan, ovat laajudeltaan vähintään 25 op JA sisältävät vähintään 10 op sosiaalipedagogiikan teoriaa JA ne järjestetään yliopistoyhteistyössä (perusteluna Patentti- ja rekisterihallituksen hakemus nimikeestä ja päätös). Tällaisia koulutuksia ovat:

Ypäjän hevosopisto/Turun yliopisto: Sosiaalipedagoginen hevostoiminta -täydennyskoulutus 25 op

Ylä-Savon ammattiopisto/Itä-Suomen yliopisto: Sosiaalipedagoginen hevostoiminta -täydennyskoulutus 25 op

Etelä-Pohjanmaan opisto: Sosiaalipedagogisen hevostoiminta täydennyskoulutus 25 op (ennen syksyä 2018) ja Sosiaalipedagoginen hevstoiminta täydennyskoulutus 30 op (syksystä 2018)

Muiden soveltuvien koulutusten osalta hallitus arvioi hakemusta käsitellessään koulutuksen soveltuvuuden ja sen antaman valmiuden sosiaalipedagogiseen hevostoimintaohjaukseen.


Nimikettä Sosiaalipedagoginen hevostoimintaohjaaja SPHT ® saavat käyttää:


A) ne yhdistyksen jäsenet, jotka hallitus on ennen 1.1.2016 hyväksynyt jäseniksi ja joiden tiedot löytyvät yhdistyksen verkkosivuilta

  • jäseneksihyväksymisen yhteydessä jäsenyyden ehtona oleva koulutusedellytys on tarkistettu ja se on yhdenmukainen PRH:n rekisteröintipäätöksessä mainittujen koulutus- ja palveluluokkien kanssa


B)nimikettä 1.1.2016 jälkeen hakevat/hakeneet henkilöt: Yhdistyksen hallitus päättää nimikkeen myöntämisestä voimassaolevien kriteerien mukaisesti.

Ohjaajanimikkeen tarkemmista perusteista tietoja antaa yhdistyksen puolesta Seija Okulov (seijaokulov@gmail.com) - älä siis kysy niitä jäsensihteeriltä! Jäsensihteerille toimitetaan hakemus liitteineen. Katso nimikkeenhakuohje Jäseneksi-sivulta. Kiitos!