Kuinka saat Sosiaalipedagoginen hevostoimintaohjaaja (SPHT®) -nimikkeen?

Yhdistyksen hallitus on heinäkuussa 2016 päättänyt menettelystä, jolla otsikossa mainittua nimike voidaan myöntää toimiville jäsenille. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta-nimistä palvelua myydään tällä hetkellä varsin villisti osana hevospalveluita. Kaikilla palvelun tarjoajilla ei ole tuotteen nimen mukaista osaamista sosiaalipedagogiikasta ja tämä saattaa johtaa palvelun ostajia harhaan. Myöntämällä tavara/yhteisömerkkiin liittyvän ohjaajanimikkeen Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys ry pyrkii turvaamaan laadukkaan ja valvotun sosiaalipedagogisen hevostoimintapalvelun sen asiakkaille. Nimike tuo esille ne ammattihenkilöt, joilla on tehtävään vaadittava sekä pohja- että täydennyskoulutus.

Perusperiaate on se, että nimikettä käyttävän henkilön tulee olla SEKÄ yhdistyksen jäsen ETTÄ yhdistyksen sivuille nimensä esille saanut toimija. Yhdistyksen jäseneksi voidaan sääntöjen mukaan hyväksyä kuka vain, mutta yhdistys markkinoi ja tuo esille verkkosivuillaan vain ne jäsenet, joiden taustatiedot tämän mahdollistavat.Nimikettä Sosiaalipedagoginen hevostoimintaohjaaja SPHT ® saavat käyttää


A) ne yhdistyksen jäsenet, jotka hallitus on ennen 1.1.2016 hyväksynyt jäseniksi ja joiden tiedot löytyvät yhdistyksen verkkosivuilta

  • jäseneksihyväksymisen yhteydessä jäsenyyden ehtona oleva koulutusedellytys on tarkistettu ja se on yhdenmukainen PRH:n rekisteröintipäätöksessä mainittujen koulutus- ja palveluluokkien kanssa


B) jäseneksi 1.1.2016 jälkeen hakevat/hakeneet henkilöt: Yhdistyksen hallitus päättää jäseneksi ottamisesta siten kuin yhdistyksen voimassa olevissa säännöissä sanotaan.
  • Jäseneksi ottamisen yhteydessä tarkistetaan, että henkilö täyttää nimikkeen käytöstä edellytettävät vaatimukset eli koulutustaustan ja vaaditut sosiaalipedagogiikan teoriaopinnot (vähintään 10 op). Sosiaalipedagogiikan tuntemus on voitu hankkia sosiaalipedagogisen hevostoiminnan täydennyskoulutuksessa tai se on hankittu muilla sosiaalipedagogiikan opinnoilla joko jossakin tutkinnossa tai erillisinä opintoina; kokonaismäärän tulee olla edellä mainittu 10 op.
  • Tässä kohdin hallitus voi harkita sosiaalipedagogiikan osaamisen hyväksilukemista myös käytännön toiminnassa (esim. opetustehtävät) kunhan osaaminen on hyväksyttävissä siinä laajuudessa kuin jäseneksi hyväksymisperusteissa mainitaan.


C) Mahdolliset erityistapaukset ja soveltamien nimikettä myönnettäessä:
  • Ulkomailla hankittu osaaminen tulee voida ottaa huomioon nimikettä myönnettäessä. Muu kuin Suomessa hankittu koulutus tai käytännön osaaminen on aina tarkistettava erikseen tapauskohtaisesti ja päätöksen jäsenyydestä tekee yhdistyksen hallitus. Jäsenyyden/nimikkeen hakijan on annettava käsittelyä varten riittävä selvitys tiedoista, joihin hakemuksensa perustaa. Tarvittaessa nimikkeen myöntämisessä käytetään sosiaalipedagogiikan 10 op:n lisäksi samoja kriteereitä kuin täydennyskoulutuksen valinnassa: pohjakoulutus vähintään ns. vanha opistotasoinen tutkinto, soveltuva työkokemus vähintään 3 vuotta ja riittävät hevosmiestaidot". Ilmajoen koulutuksen katsotaan nykyisellään täyttävän vaatimus 10 opintopisteen sosiaalipedagogiikan teoriaopinnoista.